_____________________________________________________________________________________

○○○ Aktuálně ode mě...

...aneb co se tu děje ○○○


Mějte nádherný rok 2014!
***
Z důvodu šílené zaměstnanosti a nedostatku času
blog v poslední době trošku strádá.
Snad ho již brzy budu krmit více.
***
_____________________________________________________________________________________

Únor 2009

Drákulův monolog

24. února 2009 v 17:20
Už jsi tu zase,

má milá přítelkyně,

opět se pokoušíš

hledět na mě nevinně.

Uběhla léta,

cos přišla na můj hrad.

Nikdys´ nic nechtěla,

taktéž ni já, Vlad.

Zavíráš dveře,

nejkrásnější z krásek

a pod tvou tichou prosbou

se ti klepe hlásek.

Já odezírám ze tvých rtů,

chceš mít ten nejčernější z křtů.

Přišla jsi za mnou ve své kráse

a tvá duše dychtí po spáse.

Nevíš, že chceš jenom zatracení,

kde cesty ke světlu zpátky není.

Nevíš, co po mně chceš,

nejkrásnější z panen.

Nevíš, že nesmrtelnost

tíží jako kámen.

Nemáš ni tušení,

že za slunného máje

náš rod Bůh vyhostil

z pozemského ráje

a že nás sám Satan vzal

pod ochranná křídla

a zbavil nás potřeby

konzumovat jídla,

a pak s námi dohodnul

jedinečnou dobu,

kdy se smíme nakrmit

a vylézat z hrobů.

Je směšné se dál ptát,

proč zrovna naší rase

on, Satan, vnuknul dar

obluzovat hlasem.

Posaď se ke mně,

ty perly jistě škrtí.

Já jako prostředník

tě seznámím se smrtí.

Z tvé tváře, moje milá,

barva se vytrácí,

trhá se ti tepna

a hrdlo tvé krvácí.

Tvá tvář se mění,

zdá se býti mdlá.

To tím, že krev ti saje

temný Anděl Zla.

Pohřební hudba nám do tmy tiše hrá tu

a já do ní zpívám: Ave Nosferatu!!!!


Mlčení

23. února 2009 v 21:01 | Jááá
I když se mi chce tolik brečet,
já musím se smát.
Chci bolest svou do skal vykřicet,
avšak nesmím ji najevo dát.
Tolik to bolí,
hruď se svírá.
Všechno hezké v mé duši teď náhle zmírá.
Zbyl mi jen pláč,
pláč a mlčení.
Nesmím to nikomu říct.
A taky strašlivé skučení,
do prázdních zdí a svíc.
Na nebeské lodi plout napříč životem,
doplout až na onen svět.
Odevzdat se vlnám
odevzdat se andělům,
Už dopít svůj hořký jed.


Vaše Ssýkorka

Upíří-Toužím po tobě...

23. února 2009 v 20:48 | Jáááááá
Tvé oči jak studánky,
jsou teď více temné.
Stále hledí do dálky,
a jsou víc čarodějné.
Tvé líce,dřív růžové,
teď halí bělostný háv.
Z tvé mysli prokleté,
teď křičí duší dav.
Vedle tebe stojím já,
hlas stále se mi chvěje.
Já tolik tebou posedlá
ovečka,co si tvůj polibek přeje.
Odkrývám svou bledou šíji,
po polibku touží.
Cítíž že můj život je v cíly,
avšak mé zatracení tě souží.
Hledím do tvých nejistých očí,
dřív byly plné jistoty.
Miluji tě a po tobě toužím,
šeptám do té temnoty.
Schoulím se v tvé široké rámě,
přivinu se k tobě.
Rty máš přisáté na mém krku k ráně,
od teď já patřím jen tobě...
Moje básnička,plosím pište co si o ní myslíte:)

Magie Svíček

22. února 2009 v 14:39

Magie svící


Historie zapalování svící je stará jako lidstvo a její původ se odvíjí od rituálu uctívání ohně.
Světlo a svíčky jsou symboly klidu, míru, ticha, čistoty, uctívání, ochrany, vyjadřují vztah k Bohu nebo nám ukazují cestu.

Většina si prožila svůj první svíčkový rituál už dětství, v podobě svíček na dortu k narozeninám . V podobě sfouknutí svíček a přání, které se mělo stát. Tento zvyk je založen na : 1) na koncentraci, 2) a na použití síly svého přání. Pokud chce totiž někdo něčeho dosáhnout, musí se nejdřív soustředit , pak říct svoje přání a nakonec sfouknout svíčky nejlíp se zavřenýma očima ( takový postup podpoří uskutečňování přání).

Svíčkové magii se může věnovat prakticky kdokoliv. Cílem je koncentrace vůle, přání a duchovní síly k dosažení žádoucí změny. Víra ve vyšší moc je však nevyhnutelná. Bez ní nejde očekávat pozitivní výsledky.

Druhy rituálních svíček


Oltářní svíce

Používají se dvě bílé svíčky, které se postaví do obou zadních rohů oltáře. Říká se jim oltářní svíčky - mají praktickou a symbolickou funkci. Praktické využití je v osvětlování pracovního prostoru a proto se rozsvicují jako první a zhasínají jako poslední. A symbolické využití je zapálení svíček a zhasínání oltářních svíček znamená začátek a konec rituálu. Bíla barva symbolizuje čistotu a prostotu.

Obětní svíce

Obětní svíčky jsou nejdůležitější rituální svičky a jejich místo je uprostřed oltáře. Barva obětních svíček je vždy symblicky shodná s cílem, jehož se rituálem snažíme dosáhnout.

Astrologické svíce

Reprezentují osobu nebo osoby pro, které se rituál vykovává, příp. u nichž chceme rituálem dosáhnout změny. Barva se řídí datem narození anebo astrologického znamení osob. Když neznáme datum narození osoby, můžeme použít bílou svíci ze včelího vosku. Další možností je vyrýt jméno osoby do bílé svíčky. Bílá je neutrální barva a výborně se hodí k symbolizaci osoby nebo neznámého faktoru.

Denní svíce

Denní svíce můžeme, ale nemusíme používat při každém rituálu. Jejich barva závisí na dni v týdnu, kdy se rituál vykonává. Denní svíčky stavíme nalevo nebo napravo od středu oltáře, podle druhu rituálu. Jejich funkce je zvýšení síly při rituálu. Měly by se používat jako podpůrný prostředek k dosažení cíle.Pomazavávání a posvěcování svíček


Svíčky musíte vlastnoručně pomazat. K tomu slouží různé magické oleje - úspěch, láska, štěstí, radost, harmonie,......

Při pomazávání svíčky se rozlišuje severní pól (konec svíčky s knotem) a jižní pól( pata svíčky) a střed svíčky. Svíčka se pomazává nejdříve od středu svíčky k Severnímu pólu a pak se potře od středu k jižnímu pólu. Svíčka se pomažeme lichým počtem pomazání. Pomazání posiluje koncentraci.

Svíčky a barvyKaždý barevný odstín má vlastní charakter, a vysílá určité energie a síly. Všechny barvy jsou důležité , žádná neni lepší nebo horší.

Bílá barva - vyjadřuje silnou a laskavou energii, spojení, schopnost zbavit se strachu, a moc. Vyjadřuje odevzdanost vyšší moci, zákonitostem univerzální životní energie.
pozitiva - čistota, pokora, mír, nevinnost, duchovnost, upřímnost, láska k pravdě, bezúhonost, jednoduchost.
negativa - slabost, zranitelnost, nedostatek životní síly, nepravdivost, ztráta energie, zranitelnost.

Žlutá barva - barva kontaktů, veřejného života, příchylnosti k duchovnu, zprostředkuje veselí. Její energie symbolizuje řešení, někdy i rozplynutí.
pozitiva - moudrost, inteligence, duchovní bystrost, myšlení, láska ke svobodě, spokojenost.
negativa - nechuť, špatná nálada, konkurence, závist, sklíčenot, klamné naděje, roztříštěnost.

Růžová barva - barva srdce, vyjadřuje lásku a oddanost, je využitím ženského aspektu.
pozitiva - zjemnělá smyslnost, duševní vnímavost, pocit štěstí, oddanost, platonická láska, snění, senzibilita.
negativa - ztráta vztahu k realitě, poddanost, znejasnění, únik před skutečností, sentimentálnost.

Červená barva- barva radosti ze života, dodává vzrušující energii, která může být tvořivá a ničivá. Vyjadřuje velice silnou vůli.
pozitiva - síla, sexualita, láska, odvaha, zdraví, vitalita, vášeň, inspirace, dynamika, motivace, nadšení, polzení, zrození, triumf.
negativa - nenávist, neovladatelná a primitivní vášeň, krev, válka, anarchie, násilí, mstivost, rebelie, útočnost.

Modrá barva - barva rovnováhy, porozumění a komunikace. Je to duchovní barva duhové škály. Přináší klid a mír, uvolnění a harmonii.
pozitiva - inspirace, důvěra, klid, pokora, upřímnost, duchovnost, intuice, láska ke všemu tvorstvu, spravedlnost, zbožnost.
negativa - chlad, smutek, melancholie, slzy, apatie, starosti

Oranžová barva - barva sebedůvěry, znázorňuje vůli žít, radost v životě, chuť odevzdat se. Obsahuje obrovskou poznávací energii.
pozitiva- život, energie, radost, teplo, hrdost, rozptýlení, povzbuzení, síla veselost.
negativa - slabost, strach, nenávist, žárlivost, zbabělost, nemoc

Zelená barva - barva srdečnosti, harmonického růstu, uvolňuje tvořivou energii
pozitiva - odevzdanost, uzdravení, obnova, věčná mladost, stabilita, radost, klid, růst, nadbytek, plodnost, bohatství, příroda, život, zotavení, mladost.
negativa - závist, lakomství, disharmonie, zlost, nedůvěra, hněv, zbabělost, nemoc

Purpurová barva - purpur je vyvážení dvou protikladů, vede člověka k hranicím mystiky, dává duchovní sílu.
pozitiva - duchovní síla, univezrální vědomí, důvěra v Boha, společenské uznání, poznání hranic
negativa - touha po moci, tyranie, zneužití moci, egocentrizmus

Hnědá barva - je barva bezpečí, útulnosti, stability a života spjatého s přírodou. Vyjadřuje tělesné i smyslové pocity, ale i pokání a askezi.
pozitiva - rovnováha, bezpečí, klid, nový začátek, plodnost, zralost, solidnost
negativa - extrémní pykání, askeze, rozpaky, nedostatek vůle

Šedá a stříbrošedá barva - barva zralosti, neutrality, přizpůsobivosti. tmavošedá působí dost děsivě, světlá stříbrošedá uklidňuje a je nositelkou naděje.
pozitiva - dokonalá neutralita, diskrétnost, vyváženost
negativa - potlačování, neúspěch, porážka, zamlžení, odměřenost, strach, omezení

Černá barva - barva bezpodmínečné schopnosti přijímat. V sousedství s černou získávají ostatní barvy na jasnosti - černá jim nekonkuruje, ale vyzdvihuje a zvýrazňuje. Kdo má rád černou potřebuje energii zvenčí, pravděpodobně proto, že je tok jeho energie zablokován.

Skopec 21. 3. - 19. 4. červená,růžová

Býk 20. 4. - 19. 5. červená, oranžová

Blíženci 20. 5 . - 21. 6. oranžová

Rak 22. 6. - 23. 7. žlutá, oranžová

Lev 24. 7. - 22. 8. žlutá

Panna 23. 8. - 21. 9. žlutá, zelená

Váhy 22. 9. - 21. 10. zelená

Štír 22. 10. - 20. 11. zelená, modrá

Střelec 21. 11 - 20.12. modrá

Kozoroh 21. 12. - 19. 1. modrá, fialová

Vodnář 20. 1. - 18. 2. fialová

Ryby 19. 2. - 20. 3. fialová, červená
Velikost svíček není podstatná. I když by se nemělo na rituálu šetřit, nemusí se pokaždé kupovat nové svíčky. Oltářní, denní a astrologické lze použít několikrát. Obětní svíčky musí být vždy nové. Jsou tak silně nabity energií k dosažení cíle, že jejich opětovné použití by mohlo vyvolat oslabení a zmatení nebo i zničení.

Královna Proketých-System+text

22. února 2009 v 14:05

Verse I:

You fell away
What more can I say
The feelings evolved
I won't let it out
I can't replace your screaming face
Feeling the sickness inside

Chorus:

Why won't you die?
Your blood in mine
We'll be fine
Then your body will be mine

Verse II:

So many words
Can't describe my face
This feeling's evolved
So soon to break out
I can't relate
To a happy state
Feeling the blood run inside

Repeat Chorus

Verse III:

Why is everything so f-king hard for me?
Keep me down to what you think I shall pay!
Must you tempt me and provoke the ministry?
Keep on trying I'm not dying so easily(Repeat)

I will not die...
Why is everything so f-king hard for me?
I will not die...
Why is everything so f-king hard for me?

Repeat Chorus x3

Královna Prokletých- Before I'm Dead+text

22. února 2009 v 14:00


moon hangs round
a blade over my head
reminds me
what to do before I'm dead
night consumes light
and all I dread
reminds me what to do before I'm dead

Sun reclines
tease my mind
reminds me what to leave behind
light eats night
and all I never said
reminds me what to do before I'm...

To see you
to touch you
to see you
to touch you

epochs fly, reminds me
what I hide, reminds me
the desert skies
cracks the spies
reminds me what I never tried
the ocean wide salted red
reminds me what to do before I'm...

to see you
to touch you
to feel you
to tell you

the sun reclines.....remind me
the desert skies....remind me
the ocean wide salted red
reminds me what to do before I'm...

to see you
to touch you
to feel you
to tell you

Královna Prokletých-Forsaken+Text

22. února 2009 v 11:42


Im over it.
You see Im falling in a vast abyss
Clouded by memories of the past
At last I see

I hear it fading
I cant speak it
Or else you will dig my grave
You feel them finding
Always whining
Take my hand
Now be alive

You see I cannot be forsaken
Because Im not the only one
We walk amongst you
Feeding, raping
Must we hide from everyone

Im over it
Why cant we be together?
Endlessly
Sleeping so long
Taking off the masks
At last I see

Queen of the Damned
Dave Draiman-Forsaken

My fear is fading
I cant speak it
Or else you will dig my grave
You fear them finding
Always whining
Take my hand
Now be alive

You see I cannot be forsaken
Because Im not the only one
We walk amongst you
Feeding, raping
Must we hide from everyone

You see I cannot be forsaken
Because Im not the only one
We walk amongst you
Feeding, raping
Must we hide from everyone

Everyone

Královna Prokletých- Not meant for me+text

22. února 2009 v 11:39


You think you're smart
you're not, it's plain to see
that you want me to
fall off, it's killing me
let's see you've got the gall
come take it all

the jury is coming
coming to tear me apart
all this bitching and moaning
come on it's on

i'm stuck in this world
lonely and fading
heart broken waiting
for you to come
we are trapped in this world
that's not meant for me
for me

so what you got?
one last shot
it seems to me that you're not needed
come on it's killing me
let's see you've got the call
come take it all

the jury is coming
coming to tear me apart
all this bitching and moaning
come on it's on

i'm trapped in this world
lonely and fading
heart broken waiting
for you to come
we are trapped in this world
that's not meant for me
for me

come on, it's on
come on, it's on
come on, it's on
come on, it's on

i'm trapped in this world
lonely and fading
heart broken waiting
for you to come
we are trapped in this world
that's not meant for me
for me

Královna Prokletých- Slept so long+text

22. února 2009 v 11:36


Walking, waiting
Alone without a care
Hoping, and hating
Things that I can't bare

Did you think it's cool to walk right up
To take my life and fuck it up
Well did you
Well did you

I see hell in your eyes
Taken in by suprise
Touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside

Walking, waiting
Alone without a care
Hoping, and hating
Things that I can't bare

Did you think its cool to walk right up
To take my life and fuck it up
Well did you
I hate you

I see hell in your eyes
Taken in by suprise
Touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside

I've slept so long without you
It's tearing me apart, too
How to get this far
Playing games with this old heart

I've killed a million petty souls
But I couldn't kill you
I've slept so long without you

I see Hell in your eyes
Taken in by suprise
Touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside

I see Hell in your eyes
Taken in by suprise
Touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside
(repeat to fade)

Královna Prokletých

16. února 2009 v 19:22
Originální název: Queen of the Damned
Žánr: Fantasy, Horor, Hudební
Rok výroby: 2002
Režie: Michael Rymer

Popis Filmu:

Na každého upíra prý dříve nebo později přijde pocit naprostého osamění. Nesmrtelnost je sice skvělá, ale k čemu je, když ji nelze s nikým sdílet. Upír Lestat se rozhodl pro dobrovolný spánek. Tóny hudby ho však probudily a on zatoužil po společnosti svých soukmenovců. Stane se temnou rockovou hvězdou a chystá se uspořádat jedinečný koncert, který má přilákat všechny upíry. Ale to už se za ním vydává bájná pramatka upírů Akasha a nechává za sebou jen zkázu. Poznat ho blíž chce i mladá dívka Jesse, členka monitorovací antivampirské skupiny Talamasca, která ho chce zachránit. A přichází i Lestatův učitel a přítel Marius. Schyluje se k poslednímu boji.

Můj Názor :

Naprosto úchvatný film,skvělá hudba, nádhernej herec :) Fakt na tenhle film je hřích se nepodívat.

Můžete se na něj podívat zde:


Nehynoucí přátelství

11. února 2009 v 21:43 | Jááá |  Povídky
Na můstku u jezera seděla mladičká dívka. Oči měla zahleděné do tajů toho temně modrého světa. Pozorovala jak se vlny bránily větru, jež si s nimi bez problému pohrával.Noc byla teplá a měsíc který ji z výšky pozoroval byl právě v úplňku. V jejích očích, které zalévalo čím dál více slaných slz, se leskla bezmoc a bolest, bolest se kterou se nemohla vyrovnat.
Před těmi čtyřmi týdny, které byly pro ni učiněným utrpením se něco stalo...
Její nejlepší kamarádku ,kterou znala už od dětství našly jednoho dne nehybně ležet ve své postely s omluvným dopisem v ruce.Nikdo tomu nechtěl věřit,byla to dívka plná energie a radosti ,která už ale několik měsíců potají ,sama,uzavřená do sebe plakala a její hlavu plnily čím dál více černější myšlenky.Od těchto myšlenek jí dokázala pomoci jedině ona,ta kterou brala jako vlastní sestru a ta která pro ni teď truchlí a vyčítá si její smrt. Jenže poslední dny ji už nedokázal pomoci nikdo.
Na můstku u jezera stála mladičká dívka,v očích plno slz a v hlavě spoustu černých myšlenek. V její kapse, v igelitovém sáčku leželo pár slov o jejím životě.Poslední slova co se zkryly v jejích ústech zněli láskou ke svým milovaným a proviněním které cítila. Nic už nevnímá - ztrácí se v hlubinách toho temného svěla. Snad bude lepší než ten co žila....


Promiň...

4. února 2009 v 16:14 | cyklomat |  Povídky
Okolí kolem mladé dívky se začalo halit do tmy. Ta tichounce seděla na dřevěné lavičce, která už pomalu začínala plesnivět, a dívala se do dálky před sebou. V hlavě měla za poslední dva roky úplně prázdno, na nic nemyslela, ničím se nezaobírala, jen tiše seděla a dívala se. V tmavé řece před ní se začaly odrážet hvězdy které na tmavě modré obloze vypadaly jako malé plamínky svíček. Dívka se podívala na nebe a po tváři jí rychle stekla horká slza. Nevěděla proč pláče, asi proto že ze sebe potřebovala dostat všechnu tu bolest co se v ní nahromadila. Zhluboka vzdechla a z kapsy u své černé bundy si vyndala krabičku cigaret a zapálila si. Tiše seděla, koukala se na nebe a kouřila. Proč to potkalo zrovna mě?.. Z duhé kapsy vyndala dopis a fotku na které se tajemně usmívala její teď už mrtvá sestra. Lampy které byly od ní asi dvacet metrů se pomalu rozsvítily a vydávaly ospalé, oranžové světlo. Dívka otevřela dopis a přečetla si ho, podívala se na fotografii a vrátila obojí zpět do kapsy.. Její mysle se uvolnila a vzpoměla si na to co prožlila, co se z ní stalo, jak se chovala...

"Tak chceš mi o tom vyprávět?" zeptal se muž se stříbrnými vlasy sedící u vyřezávaného stolu a zmáčknul play na diktafonu. Díka seděla v křesle a na skrčených kolenou měla položenou hlavu se zavřenými očima. Při jeho otázce se lehce pousmála a pomalu otevřela oči. Podívala se na něj, otočila hlavu k oknu a zadívala se do jarní zahrady. " Opravdu to chcete slyšet? " řekla nachraptělým hlasem. " Muž si poposadil své kulaté brýle výš na nos. Tohle dělal vždy když byl nervózní. " No, jsitě. " řekl muž a zaškrtl něco na papíře položeném před sebou. " Dívka se dívala z okna s toužebným přáním kéž bych i já mohla mít křídla. " Natálie?" zeptal se muž po chvilce hrobového ticha v místnosti. Dívka zavřela oči a párkrát se zhluboka nadechla a vydechla. " Jak jistě víte zemřela mi sestra, no zemřela, zabila se" v tu chvíli v ústech ucítila hořkou chuť slz ale přemohla se a nerozbrečela se, to dělala jen o samotě. " Nedávno jsem zjistila že to měla naplánované" mluvila rychle s nenávistí v hlase " Chápete to? moje sestra se zabila a měla to naplánované a já to zjistila až po půl roce. Minulý rok na Vánoce. Víte co to pro mě bylo?" rukou si přikryla ústa a rozbrečela se. " Já.. já jí tak strašně milovala, byla to moje sestra.." zajíkala se. " Chápu jak ti bylo ale.." nedokončil muž větu protože mu dívka skočila do řeči " Ničemu nerozumíte! Říkáte to všem jen aby jste u nich vyvolal pocit lítosti a bezpečí. Tváříte se jako když jste všechno zažil a všemu rozumíte ale vy nevíte jaké to je." dívka znovu zavřela oči a zhluboka dýchala. V doktorovi Millerovi se něco zlomilo, přemýšlel jestli nemá nahrávání vypnout ale raději to neudělal. Dívčino vyprávění v něm vyvolalo vzpomínky na jeho syna Patrica. " Po tom, co jsem to zjistila.. Chtěla jsem se vším skoncovat ale nemůžu být tak sobecká. Mám otce, sice se moc nemusíme ale vím že on mě má rád a já jeho taky. Už jsem ztratila Dianu, mámu která se od nás odstěhovala, táta je jedinej kdo mi zbývá." odmlčela se dívka. Doktor si sundal své kulaté brýle, zavřel oči a chytil se za kořen nosu proč je osud tak krutej? Spovídám tu dívku která se mi má zpovídat ze svých pocitů a co já? já jsem po smrti svého syna neudělal vůbec nic, jen jsem si nabral víc práce. Dívka se podívlala skleněnýma, zkrvavenýma očima na muže a pak se zadívala znovu z okna. " Promiňte.." " Za co?" zeptal se muž se stále zavřenýma očima masírující si nos. " Znala jsem ho, Patricka.. Byl to můj kamarád.. Chápu že prožíváte to co já, asi jsem vážně sobec.." doktor Miller se na ní zadíval svýma šedýma očima a chtělo se mu brečet nebo aspoň dívku obejmout, tolik si přál cítit někoho o koho by se mohl opřít. To přece nemůžeš, je to tvoje pacientka, nemůžeš ji zatěžovat svými problémy. " Vím co cítíte, jste taky jen člověk i když na sobě máte ten bílý plášť. Muž nespouštl oči z dívky, ta jako by vycítila jeho pohled, podívala se na něj a usmála se. " Bylo to pro mě strašné ale musím žít dál, stejně jako vy. Není to jednoduché ale prostě musíme to překonat" řekla sladce a zapálila si cigaretu. " Dobře, teď už ale budeme pokračovat" pousmál se muž. Dívka vyfoukla ze svých rudých rtů namodralý dým a začala si okusovat nehet na palci. To je ale hnusnej zlozvyk, uvědomila si co dělá a potáhla z cigarety, " Tohle je důsledek mého stresu" ukázala na krabičku značky Dunhill položenou na svých nohách. " Nějak mě to uklidňopvalo, pak jsem přešla na prášky na uklidnění jako je rivotril a diazepam. Šl to se mnou z kopce, když jednou do ohohle vlaku nastoupíte tak už je těžké zase vystoupit" zamyslela se jestli má pokračovat dál ale nakonec se rozhodla že ano. " Ze začátku cigarety, prášky, tráva, koks.. Já jsem vážně sobec, řešila jsem tím své problémy a vůbec mě nenapadlo že tím ubližuji všem okolo sebe." Muž se zarazil a zvedl hlavu od papírů do kterých něco zapisoval " Opravdu si tím řešila problémy?" dívka se znechuceně zašklebila a vyfoukla kouř " Ano, zapomínala jsem tím na všechny ty problémy, jak jsem byla naivní. Po půl roce když jsem si uvědomila co dělám jsem se dostala sem, do léčebny a byl mi přidělen psychiatr, myslím že ho velice dobře znáte. Jmenuje se doktor Miller."

Dívka ležela na "své" posteli a dívala se do stropu. Doktor Miller tou chvílí seděl ve své pracovně, kouřil cigaretu a poslouchal dnešní záznam s Natálií. Chudák holka.. Věděl že by nahrávku měl založit jako ty všechny ostatní a proto přišel k diktafonu, vypnul ho a vyndal kazetu. Podíval se na ní a vzpoměl si na dívčina slova chápu že prožíváte to co já, asi jsem vážně sobec.. Vím co cítíte, jste taky jen člověk.. Chvíli se díval na kazetu a pak se rozhodl pro to, co bylo podle něho to správné. Chytil pásku, vytahal jí z kazety, strčil do popelníku a zapálil ji. Trvalo to chvilku než shořela. S kouřem který z ní stoupal a rozplýval se v pracovně jako by i odcházela jeho bolest. Dívka stále ležela na posteli a dívala se do stopu ve chvíli kdy dohořel poslední kus pásky se usmála a tiše zašeptala " Děkuju..."

Dívka se už cítila lépe než před před rokem a půl, cítila se dokonce výborně. Znovu vyndala z kapsy dopis, přečetla si ho a zapálila ho. " Sbohem Diano, měj se krásně" řekla s úsměvem na tváři a odešla domů. Domů, tam kde byla její postel, její pokoj, její otec.. Po ulicích města skoro utíkala, bylo jí jedno že na ní lidé koukají jako na blázna, na tyhle zvídavé pohledy plné opovržení už si zvykla. Co nejrychleji přiběhla k domovu, zastrčila klíč do zámku a odemka. Vyběhla schody do obývacího pokoje a s radostí se rozhlédla komel sebe. Domov.. Tak dlouho jsem hledala něco čemu bych mohla říkat domov a vůbec jsem si neuvědomovala že už jeden mámkde je stále jedna osoba která mě má ráda, táta! Promiň.....


Deprese

4. února 2009 v 16:01 Psychologie
Epidemie deprese

Každý druhý člověk trpí někdy během svého života závažnými duševními problémy. Podle celosvětových statistik se mezi deseti nejčastějšími zdravotními příčinami invalidity vyskytuje pět z oblasti psychiatrie. A na prvním místě mezi nimi stojí poruchy nálady, zejména deprese.

Způsobuje ji mnoho příčin, například významně stresující životní události, ztráta blízkého člověka či sociálních jistot, tělesné onemocnění, ale i genetické faktory či biochemické změny v mozku.Deprese postihuje lidi z nejrůznějších oblastí života. Mezi slavné lidi trpící depresí patřili i Cézanne, Modigliani, van Gogh, ale i Churchil, Hemingway, Dostojevskij, Kafka či filozofové jako Nietzche či Marx.Není tedy divu, že vědci na celém světě se snaží nalézt takové léky, které by odstranily, nebo alespoň zmírnily symptomy deprese doprovázené úzkostí.

Nejčastější psychická nemoc


Jde o depresi, či jak se také říká "stín na duši" nebo "chmury". Je to stav mysli, který již překračuje rámec ještě normální skleslé nálady. Postižený působí povadle, nepociťuje radost z věcí ani činností, které ho dříve bavily. Ztrácí zájem o své okolí. Současně může klesat i jeho schopnost soustředění, myšlení bývá pomalejší a obtížnější. V hlavě mu utkví pesimistické představy, kolem nichž se potom jeho myšlenky točí stále dokola.Čím silnější je deprese, tím méně postižený vnímá dění ve svém okolí. Hovoříme o emočním útlumu, jakémsi znecitlivění. Objevují se i myšlenky na sebevraždu, které by blízcí nemocného měli v každém případě brát velice vážně.

Deprese je vidět


Duševní skleslost se často odráží i v pacientově vzhledu. Člověk trpící depresí působí obvykle starším dojmem, jeho mimika a gestikulace je totiž omezená, držení těla bývá nachýlené a chůze ztrácí pružnost.Dost často se objevuje i zanedbaný zevnějšek nemocného. Jeho hlas zní obvykle velmi plačtivě.Deprese se však nemusí vždy projevit v duševním stavu postiženého. V některých případech dochází také, nebo dokonce zcela výlučně, k tělesným obtížím, které dávají pacientovi notně "zabrat". Říká se tomu maskovaná nebo skrytá deprese. K typickým obtížím patří tupá nebo bodavá bolest hlavy, poruchy spánku a obtížné usínání, poruchy trávení, dušnost atd.

Jaké jsou příčiny onemocnění?


Přesné příčiny tohoto duševního onemocnění nejsou zatím zcela známé, ale lékaři předpokládají, že se jedná o dědičnou poruchu látkové přeměny v mozku. Deprese však může být ale vyvolána i některými vnějšími faktory, nebo dokonce může vzniknout takříkajíc sama od sebe, bez jakýchkoli patrných příčin.Jakou úlohu hrají při vzniku deprese dědičné dispozice nebo naopak zase vnější okolnosti je u každého člověka rozdílné. Většinou se však jedná o smíšenou formu, to znamená, že vinu na onemocnění nesou oba faktory.A podle příčin vzniku, případně původců nemoci dělíme toto časté duševní onemocnění do tří základních skupin: psychogenní, endogenní a somatogenní deprese.

Psychogenní deprese


Bývají způsobeny v první řadě vnějšími faktory, zkušenostmi a zážitky. Příčiny lze tedy nalézt v samotném životě pacienta.Ke krizovým situacím, které mohou vyvolat deprese patří např. ztráta milovaného člověka (životního partnera, dětí nebo rodičů), ale také období přechodu u žen, změna životních okolností (odchod do důchodu či dlouhodobá nezaměstnanost), problémy provázející stáří (nemoc či osamělost) či stresující zážitky z dětství, které ani v dospělosti není schopen člověk zpracovat.Psychogenní deprese mohou být následkem i dlouhodobého tělesného a duševního přetěžování organismu. Ovšem vyvolávajícím okamžikem se může stát i uvolnění po takovéto zátěži.

Somatogenní deprese


Tento typ deprese se objevuje pouze v souvislosti s tělesnými chorobami postiženého pacienta, například onemocněním mozku.Počítáme sem i poměrně časté poporodní deprese u mladých rodiček, k nimž dochází díky velkým hormonálním změnám v průběhu celého těhotenství.Je nutno si uvědomit, že deprese je nemoc, kterou lze léčit. Nezlomíme jí však vůlí. Je nutné se poradit s lékařem a důvěřovat všem jeho pokynům. V žádném případě není vhodné nechávat takto nemocného samotného i když to často bývá jeho vlastní přání. Kontakt s blízkými, kteří pacienta chápou a snaží se jej v jeho léčbě podporovat, přispívá společně s léky k rychlejšímu uzdravení.

Léčba deprese


Deprese zůstává bohužel často nediagnostikovaná (lékaři pátrají více po tělesných chorobách) a nebo je léčená nesprávně (např. nesprávnými léky, nedostatečnými dávkami léků nebo je léčba předčasně ukončena). Optimální léčba deprese se v současné době skládá z kombinace farmakoterapie a psychoterapie.

Farmakoterapie Díky objevu antidepresiv, je možné deprese velmi úspěšně léčit. Antidepresiva zvyšují koncentrace neurotransmiterů (zejména serotoninu a noradrenalinu) mezi neurony a tak normalizují patologický stav, který je při depresi přítomen. Užívají-li se tak, jak jsou předepsána, k prvnímu zlepšení příznaků deprese může dojít už za 2 - 3 týdny od začátku podávání (právě tyto první 2-3 týdny jsou nejkritičtější z hlediska spolupráce pacienta, protože v tomto období se ještě většinou nedostaví účinek antidepresiv, naopak se ale mohou objevit případné nežádoucí účinky léků). K úplnému vymizení příznaků dojde obvykle za 6 - 12 týdnů od zahájení léčby. K zabránění návratu deprese je ale nutné antidepresiva užívat ještě po dobu dalších 4 - 9 měsíců, i když se pacient již cítí zdráv. U určitých forem depresivních onemocnění, především u periodicky se opakujících depresí, se mohou antidepresiva podávat i delší dobu. Antidepresiva mohou předepisovat i praktičtí lékaři a léčba tohoto onemocnění už není dávno "výsadou" psychiatrů. Psychiatři jsou pochopitelně zapotřebí tam, kde standardní terapie selže.

Dnes se při léčbě deprese používají antidepresiva tzv. vyšších generací (zejména léčiva označovaná jako SSRI - selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). Tato léčiva jsou bezpečnější než antidepresiva první generace, která se užívala zhruba od 60. let (tzv. tricyklická antidepresiva).

Psychoterapie Léčbu antidepresivy je účelné doplnit psychoterapií. Dnes se velmi často používá tzv. kognitivně- behaviorální terapie. Tato terapie kombinuje dva postupy - kognitivní (poznávací) terapie se zaměřuje na myšlení pacientů a "opravuje" jejich negativní myšlenky, terapie behaviorální se pak zaměřuje na depresivní jednání pacienta, které se rovněž snaží omezit.

Stíny

3. února 2009 v 19:02 | www.cyklomat.blog.cz |  Povídky
Otevřeným oknem vnikal do místnosti chladný vzduch. V místnosti byl slyšet zvuk deště a tiché vzlykání. Alice seděla na posteli a po tvářích jí tekly horké slzy které jí kapaly na bílé tričko. U okna stál muž. Chlapec měl krásné černé vlasy které mu padaly přes jeho smaragdové oči kolem kterých měl černé linky. Koukl se na město, v hlavě mu hýřily myšlenky, ale nijak moc je nevnímal. Kdykoli chtěl nějakou zachytit ztratila se. Záclony které byly na okně se tiše vznášely a připomínaly tančící dívku. Patrick se zhluboka nadechl a podíval se na Alici. Je tak krásná a nevinná pomyslel si a přistoupil blíž k posteli.

Alice stále seděla a tiše vzlykala. Byla předkloněná a přes ramena jí padaly dlouhé, vlnité vlasy. Tak krásná... Doznívalo Patrickovi v hlavě. Klekl si k posteli a chytil jí za ruku. Alice pozvedla hlavu a koukla se na něj čokoládovýma očima. Alici se honila hlavou jen jediná otázka a to Proč? Patrick jí stiskl ruku o něco víc a druhou rukou jí dal vlasy z obličeje. Dívka měla v očích strach a když k jejímu obličeji přitáhl ruku trhla sebou. ,, Zůstaň tu se mnou. Prosím!" špitla Alice a hluboko se zadívala do Patrickových očí. Ten se lehce pousmál a odvrátil hlavu aby se nemusel dívce dívat do očí až jí bude muset odpověďet na její prosbu. ,, Nemůžu, je mi to líto ale.." nestačil ani doříct odpověď když ho Alice přerušila. ,, Proč?" zeptala se a rozbrečela se ještě víc. ,, Musím odejít, je mi to líto ale já prostě musím." řekl Patrik a díval se na svou ruku která držela Alicinu. ,, To není odpověď na mou otázku, ptala jsem se proč?" řekla trochu hlasitěji a snažila se, aby se nerozbrečela ještě víc. Patrick slabě zavrtěl hlavou a podíval se Alici do očí ,, Je to hodně důležité, závisí na tom všechno." Alice znovu sklopila hlavu a do očí se jí znovu začaly drát slzy. Rychle se jí kutálely po tvářích a pak jedna z nich přistála na její ruce kterou stále Patrick pevně svíral. ,, Já se tu ale sama bojím, co když zase přijdou." řekla přiškrceným hlasem a dívala se na své nehty. Černý lak byl místy oprýskaný, né jako ten na Patrickových. Proč mě musíš tahle týrat? Proč tu nemůže zůstat? Proč mě všichni opouští? Jsem tak sama. Tak strašně sama. Pomyslela si Alice. Patrick se na Alici vážně podíval a lehce jí chytl za bradu aby se mohl Alici podívat do očí. Alice zvedla hlavu a podívala se na Patricka. V jejích očích byl vidět strach a prosba, prosba aby s ní zůstal. Patrik se jí chvíli díval do očí a pak jí políbil. ,, Je to jen výplod tvé fantazie. Ty stíny a všechno možné co vidíš, tak to není pravda. Všechno se to stává tady, ve tvé hlavě." řekl a prstem jí ukázal na hlavu. ,, Jen ty.." už nevěděl jak má dál pokračovat. Zase se zhluboka nadechl a pak tiše pokračoval ,, Jen ty to můžeš ovlivnit. S tím ti já nepomůžu." Alici po tvářích tekly proudy slz, tiše vzlykala a pak se snažila promluvit ale jako kdyby zapomněla mluvit. Nemohla si vzpomenou na nic. Patrick toho využil a dál pokračoval ,, Musíš s tím bojovat, nepomůžu ti ani já, ani žádný doktor jak si myslela tvoje matka. Všechno je jen a jen na tobě." Alice se znovu snažila promluvit ale její hlas zněl strašně tiše a chraplavě a proto k jejím ústům Patrick naklonil blíž svou hlavu. ,, Všechno se to zhoršuje, jak s tím mám bojovat když kamkoli se podívám tak je vidím. Možná.. Možná že kdybys tu byl se mnou tak by časem zmizeli." Patrick se na ní vyděšeně podíval ,, Jak se to zhoršuje?" Alice zamrkala a přiškrceným hlasem pronesla ,, Vidím je stále častěji, ty zvuky a ty stíny.. Děsí mě to! Když se podívám do zrcadla tak ji vidím. Když jsem přišla k ní domů, ležela tam na zemi, měla znetvořený obličej a ten já vídám v zrcadle.." Patrick koukal na Alici udiveně. Musela toho tolik zažít. Věděl že před pár měsíci někdo brutálně zabil její kamarádku. Alice byla ta, která ji našla. Před okny se ozvalo zatroubení. ,, Taxi už je tady, za pár dnů jsem tu, neboj. Slibuju že už pak nikam nepojedu a budu jen s tebou." Naposled Alici políbil, popadl svůj kufr který ležel vedle postele šel ke dveřím. Za chvíli byl pryč. Alice začala strašně nahlas brečet. To co v sobě poslední dvě hodiny dusila bylo teď venku. Brečela dlouho, potom si lehla na postel a vyčerpáním usnula. Zdál se jí krásný sen. Patrick nikam neodjel. Zůstal s ní... Alici probral strašný výkřik. S trhnutím se posadila na posteli a začala se rozhlížet po pokoji. Co to bylo? tiše se dívala na tmu před sebou a přemýšlela co to bylo za zvuk. Já jsem ale blbá, je to jen v mé hlavě? Ale co když ne? Co když se někomu něco stalo? Rukama šmátrala ve tmě a hledala vypínač od lampičky kterou měla položenou na stole. Konečně ho našla. Místnost zalilo slabé světlo. Vstala a přešla k oknu. Dívala se ven ale na ulici nikdo nebyl. Co to sakra bylo? Chvíli se ještě dívala na ulici jesli neuvidí něco podezřelého a pak se pomalu otočila a koukla se na stěnu na které bylo velké ozdobné zrcadlo. ,, Ne! Ne!" Začala opakovat a rychle dýchala. Tváře se jí zalila slzami. V zrcadle vedle sebe viděla postavu. Byla to dívka s blond vlasy, obličej měla celý pořezaný a na bílé noční košilce měla krvavé skvrny. Byla to Karina. Její nejlepší kamarádka. Já nejsem blázen! Nejsem blázen! Postavě v zrcadle se začaly pomalu pohybovat rty. ,, Pomoz mi, prosím. Alice! Proč jsi mi nepomohla. Já nechtěla umřít. Alice! Prosím!" Postava začala křičet. Alice nemohla popadnout dech. Propukla v hysterický pláč a dlaněmi si zakryla uši. ,, Ne, to není pravda! Ty jseš mrtvá! Je to jen v mé hlavě! Ty jseš mrtvá! Patricku kde jsi? Kde jsi když tě potřebuju! Je to jen v mojí hlavě, musím tě z ní dostat! Jseš mrtvá! Ty neexistuješ!" nejistými kroky přišla k zrcadlu a pokračovala ,, Ty jseš mrtvá! Nech mě být!" rozmáchla se rukou a zrcadlo rozbila ale ve střepech byl stále vidět Karinin obličej. ,, Nech mě být! Já se nedám!!" vykřikla a popadla jeden střep. ,, Udělej to Alice, ty víš že to tak chceš! Na co čekáš? Udělej to! Slyšíš? Toužíš po tom! No tak, dělala jsi to už mockrát tak proč se dneska tak bojíš?" Ozývalo se pokojem, Alice se posadila na postel a dívala se na střep. Mám nebo ne? Rozmýšlela se, nakonec se podívala na svoje zápěstí které hyzdilo pár nepatrných jizev. Přiložila k němu střep a zatlačila. ,, Au, to bolí. Já nechtěla, takhle jsem to přece nechtěla.." vzlykala Alice a přiložila si ruku k břichu. Její bílé tryčko se začalo zalívat krásnou rudou tekutinou. ,, Takhle to nemělo dopadnout, takhle ne!" vzlykala. Její tělo bylo těžké, teď už s tím nemohla nic dělat. Pomalu otočila hlavu a zadívala se na zeď kde visela fotografie usmívajcího se Patricka. ,, Miluju tě! Promiň.." šeptla a položila se na postel. Povlečení kolem ní se začalo taky zbarvovat do ruda. V uších jí začal znít Patrickův hlas Taxi už je tady, za pár dnů jsem tu, neboj. Slibuju že už pak nikam nepojedu a budu jen s tebou. Budu jenom s tebou. Jenom s tebou. Alice se lehce pousmála ,, Budeš jen se mnou? Dobře, tak já na tebe počkám. Budu čekat tady a pak už tě nikam nepustím lásko. Moc tě miluju jen lituju toho že už ti to nikdy nebudu moct říci. Promiň Patricku, promiň. Sbohem.." Na tváři jí zůstal lehký úsměv ale už nic nevnímala. Byla tam kde už dávno měla být..


Dynamické vlastnosti osobnosti

3. února 2009 v 18:46 Psychologie
Dynamické vlastnosti jsou vlastnosti vztahující se k citovému reagování = temperament (jak intenzivně člověk reaguje na podněty), je dán vrozeným biologickým základem, ale lze ovlivnit i výchovou (i když jen minimálně).

Trocha historie pro zajímavost:

Ve starověkém Řecku rozdělili tyto vlastnosti na typy osobností podle tekutiny převládající v těle( Galenos a Hippokrates)

sanguis = krev -> sangvinik
cholé = žluč -> cholerik
melaina = černá žluč ->melancholik
flegma = hlen -> flegmaticiSANGVINIKKladné stránky

Sangvinik miluje společnost. Je citový a okázalý, dokáže přeměnit každou práci v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Od nejútlejšího dětství je zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, zbožňuje přítomnost ostatních. Nemusí mít více talentu než ostatní, ale zřejmě si užívá více legrace. Jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi. Zatímco ostatní povahy pouze mluví, sangvinik vypráví příběhy. Nejsnadnější způsob jak jej objevit je zjistit, kdo v kterékoliv skupince lidí mluví nejčastěji a nejhlasitěji. Touží být středem pozornosti a díky svému vypravěčskému talentu je duší společnosti. Dobře si pamatuje barvy, na rozdíl od jmen a jiných faktů. Je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními, doteky, objetí, hlazení. Má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem. Má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu. Je citový, bezprostřední a otevřený, překypuje optimismem a nadšením téměř nad vším. Odjakživa chce vše vědět a tajemství u něj vyvolává šílenství. Bez váhání umí nabídnout svou pomoc, nedomýšlí však důsledky své ochoty. Je tvůrčí a neustále produkuje nové vzrušující nápady. Přitahuje a inspiruje ostatní svou energií a nadšením. Umí začít hovor s každým, kdo je po ruce a hned se stane vaším přítelem.

Záporné stránky

Vetšinou nic nedotáhne do konce a nedokáže pochopit, že by měl nějaké zásadní povahové vady. Příliš mluví, je rozvláčný a často přehání. Je málo vnímavý k ostatní, přehnaně se zaobírá sám sebou, je egocentrický. Neumí naslouchat. Protože neumí naslouchat a nemá zájem, nepamatuje si přesně jména. Jako přítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož přátel má příliš mnoho. Skáče lidem do řeči a často odpovídá za ostatní. Málokdy dodělá práci ve stanoveném termínu, střídá často zaměstnání.

CHOLERIK


Kladné stránky
Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jako sangvinik je vstřícný a optimistický. Je rozeným vůdcem od nejútlejšího věku. Má podvědomou silnou touhu po změně, kdykoliv vidí, že něco není v pořádku. Bez váhání bojuje za lidská práva a chrání ukřivděné. Nikdy není apatický nebo lhostejný. Má silnou vůli, rozhodnost, problémy řeší rychle. Dokáže velet úplně všemu, bez ohledu na znalosti a podmínky. Jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil. Je cílevědomý a skvělý organizátor. Má schopnost dokončit větší díl práce než kdokoliv jiný. Rád překonává překážky, miluje boj a konkurenci. Obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl. Má intuici pro odhad situace a obvykle má pravdu. Miluje krizové situace, ve kterých exceluje.
Záporné stránky
Jeho život se řídí základním heslem, že má vždy pravdu a nemůže si ani náhodou připustit, že by se mohl mýlit. Musí vždy vítězit a pak hledat způsob, jak si zachovat tvář. Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí. Musí stát vždy v čele a cítí se dobře, jen když má nadvládu. Má nadřazený postoj, který dokáže druhé značně psychicky deptat. Netoleruje slabosti, nesnáší nemocné a nerozhodné lidi. Neumí dobře jednat s lidmi, je netrpělivý.

MELANCHOLIK


Kladné stránky

Melancholik se už jako dítě jeví jako hluboký myslitel. Je nenáročný a tichý a má rád samotu. Vyznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci. Je mlčenlivý a přemýšlivý, má pesimistickou povahu a předvídá potíže ještě dřív než vzniknou. Je pro něj velmi důležitá duševní činnost. Je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se pouze věcmi, které mají trvalý význam. Má sklon ke genialitě a vysoký intelekt. Ze všech typů má nejvíce tvůrčího talentu, žasne nad nadáním géniů. Potrpí si na prezizní poslech hudby, potřebuje dokonalé stereo. Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy, vidí cifry téměř všude. Dokonalá vnitřní organizovanost pro něj představuje základ jeho existence. Vyžívá se v detailech, které ostatní ani nestačí zaregistrovat. V životě hledá řád, ukládá vždy věci přesně na své místo. Bývá dobře oblečený a upravený s úzkostlivou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí. Je perfekcionista a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě. Nesnáší plýtvání a miluje výhodné koupě. Umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi. Svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky.

Záporné stránky

Melancholik snadno podléhá depresi. Snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy. Má nízké sebevědomí, myslí si, že ho všichni pomlouvají, ttrpí vnitřní nejistotou. Je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní. Věnuje plánování příliš mnoho času. Na své okolí klade nerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus.

FLEGMATIK


Kladné stránky

S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Pro své rodiče představuje požehnání, protože je spokojený všude, kam ho strčíte. Má rád přátele, ale je šťastný i o samotě. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci. Je cílevědomý. Mezi ostatními představuje tlumenou osobnost, dobře odolává tlakům. Ke všemu přistupuje klidně, věci řeší postupně, je prostě bezproblémový. Obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace. Nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje. Je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci. Snaží se kolem sebe udžovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, je nejlepším přítelem. Nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem.

Záporné stránky

Neumí se pro cokoliv nadchnout a neexistuje situace, která by ho rozčílila. Brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá. Nerad nese odpovědnost za svůj život. Nedává najevo své city, zdá se být strašně mdlý. Nerad říká ne. Bojí se učinit rozhodnutí.


Caduceus - (Též Merkurova nebo Hermova Hůl)

2. února 2009 v 16:56
Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru.

Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřují základní povahu astrálního světla, jeho polarizaci ob a od. E. Lévi (Dějiny magie) připojuje k tomuto symbolu bajku o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí, domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: "Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu; chvíli byl mužem, chvíli ženou, nikdy nejsa dokonalý a manželství bylo mu zapovězeno. Zde jsou zjevena veškerá tajemství univerzální rovnováhy a stvoření. Lidský androgyn dokazuje, že muž a žena odděleni od sebe jsou neplodní stejně jako náboženství oddělené od vědy, inteligence bez lásky, mírnost bez síly, milosrdenství bez spravedlnosti a obráceně. Harmonie roste analogií protikladů; nutno je odlišiti,aby mohly býti spojeny, nesmějí se však oddělit, aby byla umožněna volba mezi nimi... Tak spojují se všechny protiklady přírody, a kdo je chce oddělit propadá témuž trestu jako Teiresias." V řecké mytoligii je tento symbol (nazývaný Kerykeion), původně chápaný jako čarodějná hůl, zobrazován holí, jejíž horní část tvoří dva hadi obrácení hlavami k sobě - horní část hole současně nese křídla. Někdy je tato hůl zobrazována také jako erigovaný penis obtočený dvěma hady a vyjadřuje tak symbol plodnosti. Jedná se tedy o dva esoterní významy: jednota protikladů a plodnost (tvořivost). Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze). V tomto smyslu též Caduceus reprezentuje Androgyna i Herma posla bohů a průvodce duší.


Obrácený kříž

2. února 2009 v 16:54
Podle pověsti byl sv. Petr ukřižován hlavou dolů, protože se sám cítil nehoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus. Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam, jako obracený strom života - duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi.

V dnešní době ho převzali satanisté a považují ho spolu s obráceným pentagramem za svůj symbol. (Pouze jako jejich projev pohrdání církví).


Baphomet

2. února 2009 v 16:53
Baphomet - Jméno údajné modly templářů, někdy též nazývané Baal, které je odvozeno z řeckých slov "bafé" a "metis", znamenajících "ohnivý křest". Zjev Bafometův je popisován různě, podle protokolů z procesu s templáři to byla lidská hlava s bílým vousem, posazená na ženském těle, v rukou držela bafometova postava slunce a měsíc spojené zlatým řetězem. Symbolický výklad tohoto zpodobnění byl následující: Duch (hlava) v aktivním spojení s hmotným tělem ovládá hvězdné síly čili astrální oheň. Podle jiných verzí byl Bafomet zpodobňován s několika hlavami či tvářemi, s falem ajinak. Jedna z Bafometových soch je instalována v průčelí pařížského kostela Saint-Merri, byla však zhotovena až v XIX. stol.
Bafometem je také někdy nazýván obrácený pentagram s vkreslenou hlavou Mendéského kozla - symbol Satana (či spíše černé magie).

Svatý Grál

2. února 2009 v 16:50 | ...
Ve staré francouzštině znamená slovo "graal" misku. Svatý Grál je podle legendy smaragdová miska, z níž Ježíš Kristus jedl (pil) při poslední večeři a do níž pak Josef z Arimatie zachytil při ukřižování jeho krev. Svatý Grál se tak stává jedním z největších mystérii křesťanského esoterismu. Vnější formou tohoto mystéria je pak legenda o rytířích kulatého stolu, mystické společnosti krále Artuše, jejímž symbolem byl kříž s růží a která střežila tajemství Svatého Grálu (o tom je mnoho různých knih, takže to tu nebudu rozebírat). Z misky Svatého Grálu se později stal kalich poslední večeře Páně, naplněný mystickou krví. Legenda Svatého Grálu vyjadřuje esoterní podstatu křesťanství, duchovní aspekt symbolu "mystického těla Kristova" a jeho "krve", symbolu, který hraje podstatnou úlohu v katolické mši. C. G. Jung spojuje symboliku Svatého Grálu s procesem individuace. Podle jiné legendy uchovávali misku Svatého grálu kataři na svém hradě Montségur v Pyrenejích.

Černý anděli...

2. února 2009 v 16:24 | Jáááá
Černý anděli máš srdce z kamene,
prosím tě zapomeň,prosím tě nechej mne.
Já tolik si přeji abys ke mě přišel,
svou ruku na mou položil.
Avšak teď to ještě nejde,
teď je moc brzy,někomu bys tím ublížil.
Těm pár mím blízkým,
těm skvělím stvořením.
Až opustí mě, já ráda se ti podvolím.
Teď ale do poslední chvíle já bojovat budu,
nesmím se tak lehko vzdát.
Do poslední chvíle vzdorovat osudu,
musím svému životu šanci dát.