_____________________________________________________________________________________

○○○ Aktuálně ode mě...

...aneb co se tu děje ○○○


Mějte nádherný rok 2014!
***
Z důvodu šílené zaměstnanosti a nedostatku času
blog v poslední době trošku strádá.
Snad ho již brzy budu krmit více.
***
_____________________________________________________________________________________

Březen 2009

Příjímání energie ze stromů a rostlin

10. března 2009 v 15:28
Rostliny a stromy nám mohou pomoci v oslabení, nemoci, při dlohotrvajícím stresu .... Mohou nám doplnit energii, či získat zpět harmonii a jsou nepostradatelnými pomocníky v léčení. Jejich energie lze přirovnat k vibracím z barev, anebo síle, kterou předává člověku - léčitel.

Asi neznámějsí způsob předávání energie je využití energie stromů. Stromy jsou obdařeny mohutnou energií. Bioenergie je kolem celého stromu, můžeme se ji naučit vnímat pomocí dotyků. V místě, kde najdeme počátek energetického obalu stromu, pocítíme změnu teploty. Mělo by jí o oteplení. Avšak někdo může cítit jemné brnění nebo pocit, že se dotýkáme něčeho jemného, hebkého.

Než začneme s odebíráním energie ze stromu musíme si uvědomit, že budeme odebítrat vitalitu živému organismu. Proto bychom před odebíráním enegie měli poprosit strom nebo vyslovit v duchu prosbu, abychom si mohli část energie odebrat Myšlenka vyslaná živým organismem k druhému živému organismu, nalezne cíl, protože myšlenky jsou energetickým přenosem informací. Měli bychom však před dobíjením bioenergie, ale vycítit, jestli naše přání bylo stromem vyslyšeno.

K přijímaní bioenergie si musíme vyhlédnout zdravý strom, bez boulí či zjevných puklin.

Jak čerpat energii ze stromů?

1)Přímým kontaktem - při dobíjení není vhodné mít na sobě řetízky, šperky nebo kovové ozdoby. Postup: obejmeme kmen stromu, poté se přimkneme k němu i hlavou. Měli bychom se uvolnit , abychom mohli co nejlépe přijímat sílu ze stromu. Po dobití je nutné umět se od stromu-dobíječe odpoutat. Na závěr bychom měli poděkovat stromu za dodání energie.

2)Přenos energie ze stromu na dálku. Další metoda je pomocí stromu, který máme v oblibě, se kterým se "přátelíme". Strom můžeme zkusit poprosit zejména, když se cítíme vyčerpání, unaveni. Postup: Poprosíme strom zda si můžeme odebrat část energie. Poté vytvoříme "cestu" - mezi námi a stromem vytvoříme energetické spojení , které k nám bude přivádět energie ze stromu, aniž bychom byli v jeho dosahu. Při tom je nutné si strom dobře vizualizovat - představit. Tento způsob přenosu energie ze stromu je více složitý.

3)Naším prostřednictvím na jiné osobu. Postup: přenos energie může jít přes nás přímo a nebo při držení dlaní na těle - na zádech a na solar plexu. Toto provádíme zejména u dětí, které si ještě neumí dobře vizualizovat či přijímat energie ze stromů. Po chvíli soustředění ucítíme, jak energie vstupuje do nás a poté ven přes ruce do dítěte. Je nutné vytvořit energetickou cestu mezi zdrojem energie - stromem a tím, komu tuto energii hodláme předat. Jiná varianta je vzít dítě za ruku a opět mu předat poskytnutou energii ze stromu. Po nabití nezapomeneme stromu poděkovat za poskytnutou energii.

Při dobíjení ze stromů jsou vhodnější listnaté a to zejména duby a borovice. Nejvhodnější je dobíjet se na boso, což lze však jen několik měsíců v roce. Výše jsem již zmínila, že je dobré nemít na sobě žádné kovové řetízky, náramky, šperky. Kovy narušují biopole. Asi tak zhruba do tří minut bychom měli pocítit příval energie nebo alespoň mravenčení či proud tepla. Pokud se tento pocit nedostaví zkusíme si pomoci dýchacími cviky a zpívat při tom Óm.


Alter ego a syndrom rozdvojené osobnosti

10. března 2009 v 15:06 Psychologie
Alter ego vzniká pod psychickým tlakem. Stres z toho, že jedna osobnost není schopna dosáhnout uspokojení, se přelévá do osobnosti jiné. Jestliže cítím, že se se mnou nespravedlivě zachází v práci, může se mi zdát sen, v němž jsem krotitelem lvů, který bičuje velkou kočku, aby bylo po jeho vůli. To mohou být symboly stresu, s nímž nejsem schopen se za bdělého stavu vypořádat. Interpretace snu mi nemusí být jasná, takže si ani nemusím být vědom, že lev je můj šéf nebo že se zde projevuje můj strach z něho.
Osoby trpící rozdvojením osobnosti, což je klinický extrém alter ega, jsou ve velice podobné situaci, ale u nich zmíněný pronásledující lev existuje i v bdělém stavu. Negativní energie nenávisti, strachu, zneužití v dětství, sebepochybností, ponížení atd. se zde projevují, jako kdyby náležely někomu jinému. Tyto druhé osobnosti jsou uvězněny v tomtéž těle, ale jsou natolik oddělené, aby mohly předstírat, že tomu tak není.

Na neprojevené úrovni je každý z nás mnoha lidmi; můžeme to popsat existencí mnoha životů, ale to není nezbytné. Když čteme povídku, v níž vystupuje nějaký výrazný charakter, jemně se do této postavy vžíváme a dovolujeme, aby se dočasně rozpustily hranice vědomí tak, abychom mohli mít prožitky spojení přenesením se do těla někoho jiného. Pokud pocházíme z rodiny, kde se odehrály nějaké události, o nichž se potom mnoho let diskutovalo, je obtížné rozlišit, zda tyto silné vzpomínky jsou skutečně naše anebo jestli nám je někdo nasadil do hlavy.

Znám muže, jehož rodiče ztratili dům při požáru, když mu byly dva roky, a tento muž si není schopen vybavit, zda skutečně viděl, jak dům hoří, nebo jestli příběh zná jenom z vyprávění. Emocionálně v něm příhoda zanechala totéž trauma, jako kdyby ji byl fyzicky prožil, ale muže to být proto, že do sebe vstřebal pocity svých ; rodičů spojené se šokem ze ztráty.

Naše alter ego je normálně pouhým stínem a většinou je v naší moci se bez problémů navrátit k naší "skutečné" osobnosti. Víme, že nejsme Scarlett O'Hara ani Ebenezer Scrooge, přesto si vědomě dovolujeme na několik okamžiků, nebo někdy i hodin, přenést se do kůže někoho jiného. Některé charaktery jsou tak mocné, že dokonce můžeme podlehnout jejich vlivu na daleko delší dobu. Neuróza se často vyznačuje tímto typem dlouhodobého vlivu, při němž vládu nad dospělou osobností přebírá naše vnitřní dítě se všemi svými strachy a slabostmi. Jsou-li naše hranice příliš tenké, toto přenesení se do jiné postavy nejsme schopni ovládat. Extrémním stavem tohoto jevu je alter ego.

Z hlediska pole mysli platí, že je-li alter ego dostatečně silné, může ve skutečnosti změnit i tělo, aby se mu přizpůsobilo. Byly zaznamenány překvapivé případy, při nichž jedna osobnost například prodělává menopauzu, zatímco druhá ne, nebo kdy každá z osobností alter ega má svůj vlastní menstruační cyklus. V jiných případech jedna osobnost může být diabetikem nebo alergikem, zatímco druhé osobnosti nevykazují žádné podobné příznaky. Pacient může být uprostřed silného astmatického záchvatu a když nová osobnost vstoupí na scénu, veškeré příznaky astmatu v okamžiku zmizí. Diabetická osobnost může mít inzulínovou závislost, a přesto se jí cukr v krvi vrátí do normální hladiny v okamžiku, kdy se objeví druhá osobnost.

Tento jev, jak ho chápu, se nedá vysvětlit jako mozková funkce. Mozek se přizpůsobuje v dětství a formujícím faktorem je to, co víme, co jsme prožili, co máme rádi nebo neradi. Člověk, který nenávidí hmyz, vyskočí při pohledu na pavouka, aniž by musel předtím nějak vědomě přemýšlet. Prohlášení, že mozek mohl stvořit různé reakce pro tucet různých osobností, nezní věrohodně; bylo by to popřením všeho, co víme o vývoji dítěte. Alter ego musí mít svůj původ v oblasti, která přesahuje osobní zkušenost; tyto bytosti jsou jako dobrovolné inkarnace - nebo částečné inkarnace - aktivované ze zásobárny pole mysli.

To samo o sobě nečiní z alter ega nic nepřirozeného. Velký herec rovněž aktivuje svoji schopnost ztvárnit Hamleta tím, že vstupuje do neprojeveného. Říkáme, že hamletovský charakter oživuje, na rozdíl od méně dobrých herců, kteří pouze napodobují. Škola hraní známá pod názvem Metoda obsahuje podniknutí cesty do nitra a nalezení tak silných emocionálních vzpomínek, abychom přesvědčili diváky, že jsou skutečné, že člověk skutečně Hamletovu vinu před očima diváků na jevišti prožívá.

Lidé postižení alter egem jsou jako mistři metody, kteří si neuvědomuji, že hrají. Nemají žádný pevný základ, žádnou ústřední perspektivu, která by nehrála; nejsou proto schopni vidět, že iluze je iluzí. Objevení naší pravé podstaty vyžaduje, abychom se nejprve podvolili procesu růstu a součástí tohoto růstu je vypořádání se s konflikty žijícími uvnitř hranic. Máme-li strach, nemáme ho přehrávat na nějaké další ego, ale musíme se jím zabývat v hranicích svého vlastního já. Syndrom rozdvojené osobnosti je proto strategií, která funguje pouze krátkodobě, neboť oddělená ega obvykle nemají ani ponětí o tom, čím procházejí ti druzi. Z dlouhodobého hlediska není takovýto člověk ucelenou bytostí, nýbrž pouze sbírkou poletujících neorganizovaných zlomků.

Mnohačetná osobnost nemusí být nicméně vždy úplně dezorganizovaná. My všichni jsme mnohačetnými osobnostmi a každý den přepínáme z jedné role do druhé. Měním svoji identitu podle toho, zda jsem táta nebo syn, bratr, manžel či profesionál. Náš vnitřní dialog ve skutečnosti vždycky vychází z rolí, které právě hrajeme. Když přemýšlím o pacientovi, mým vnitřním vztažným bodem se stává role lékaře; když přemýšlím o svém synovi, vnitřní referenční bod se automaticky posouvá na otce, a to není neorganizovaný proces; lidé, kteří nejsou schopni tohoto posunu v rolích, kteří musejí vždy setrvávat například v šéfovské autoritě, a to i tehdy, když je to nepatřičné, trpí neschopností vyjádřit své mnohačetné osobnosti.

Ale naše skutečné "já" není ani lékařem, ani otcem, ani žádnou jinou z našich rolí. "Já" je svou existencí všechny překračuje a pouze se projevuje jako otec nebo lékař či syn, podle záblesku našeho úmyslu. Pevně se ustavit v tomto "já" znamená být bdělým svědkem každé role, kterou na sebe bereme. Tento bdělý svědek existující ve virtuální říši se přibližuje mysli Boha.


Sebedůvěra

10. března 2009 v 15:02 Psychologie
Sebedůvěra závisí na úspěšných zkušenostech. Když poprvé začneme něco dělat, máme většinou malou sebedůvěru, protože jsme se ještě nenaučili ze zkušenosti, že můžeme mít úspěch. Úspěch doslova plodí úspěch. Dokonce i malý úspěch může být schůdkem k většímu úspěchu. Trenéři si dávají velký pozor, když proti sobě staví jednotlivé boxery, aby jim umožnili získat úspěšné zkušenosti. I my můžeme užívat stejné techniky tím, že budeme začínat postupně.
Další dobrou technikou je naučit se pamatovat si úspěchy z minulosti a zapomínat na neúspěchy. Stejným způsobem pracuje lidský mozek i elektronický počítač. Cvičení zlepšuje naši dovednost ve všech činnostech nikoli proto, že by "opakování" samo o sobě mělo nějakou cenu. Kdyby tomu tak bylo, naučili bychom se své chyby. Člověk, který se učí basketbal, se do koše častěji netrefí než trefí. Kdyby jeho dovednost závisela na opakování, stal by se expertem v netrefování. Nicméně cvičením se naučí trefovat se stále častěji. Je to proto, že počítač v jeho mozku si pamatuje úspěšné pokusy a zapomíná na pokusy neúspěšné.

Jak elektronický počítač, tak náš mechanismus úspěchu se učí tímto způsobem. Co však dělá většina z nás? Ničíme svou sebedůvěru tím, že si pamatujeme své neúspěchy a zapomínáme na své úspěchy. Nejenže si své neúspěchy pamatujeme, ale vštěpujeme si je do paměti emocionálně. Odsuzujeme se. Bičujeme se studem a lítostí a naše sebedůvěra mizí.

Nezáleží na tom, kolik jste měli v minulosti neúspěchů. Záleží na úspěšných pokusech, které byste si měli pamatovat a posilovat. Charles Kettering říkal, že každý, kdo chce být vědcem, musí být ochoten devětadevadesátkrát selhat, než dosáhne jednoho úspěchu. Navíc to nesmí poškodit jeho ego.

Předpis: Omylů a chyb užívejte jako prostředků k učení - a pak na ně zapomeňte. Pamatujte si a představujte si své úspěchy z minulosti. Každý měl někdy v něčem úspěch. Zejména když začínáte nějakou novou práci, snažte se v sobě vyvolat pocity, které jste měli, když jste byli v něčem úspěšní.

Doktor Winfred Overholser říká, že připomínat si dobré zážitky je velmi zdravý způsob, jak si obnovit sebedůvěru; dodává, že mnoho lidí dovoluje několika neúspěchům, aby vymazaly všechny dobré vzpomínky. Budeme-li si systematicky vzpomínat na okamžiky, kdy jsme byli odvážní, zjistíme, že máme víc odvahy, než jsme se domnívali.


Rozdíl mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou

10. března 2009 v 15:01 Psychologie
Pasivně jednající člověk nedovede jasně sdělit svá přání a potřeby. Stejně je ovšem "bezbranný" vůči požadavkům druhých. Chybí mu jistota v jednání, trápí ho, že se nedovede přiměřeně uplatnit. Neodolá manipulativním trikům.

Stačí, aby v projevu druhé strany byla špetka kritiky, a místo toho, aby trval "na svém", začne se omlouvat, vysvětlovat, vymlouvat. Snadno se dostane do situace, kdy nejenže vůbec nedosáhne svých cílů, ale potvrdí svoji roli nemožného individua. Neúspěchy snižují i tak nepříliš silné sebevědomí. Někdy se snaží situaci zvládnout manipulací druhými, což ovšem není ve své podstatě nic jiného než rafinovaná skrytá agrese. Ne každé vyhovění druhé straně či vzdání se vlastních cílů je ale projevem pasivity! Člověk se klidně může rozhodnout, že mu určitá věc nestojí za úsilí, které by si vyžádala. Rovněž má právo být k druhým velkorysý. Pak vlastně tím, že ustoupí, realizuje své přání. Je s výsledkem spokojen. Protože chceme, tak se nadále danou událostí v myšlenkách nezabýváme. Neříkáme si pořád dokola, co jsme měli a neměli vlastně udělat. Agresivně jednající člověk se prosazuje na úkor jiných. Nedbá na jejich práva a oprávněné požadavky. Ponižuje a sráží sebedůvěru ostatních. Někdy sice dosáhne svého, ale lidé k němu mají rezervovaný, často záporný vztah. Oplácejí mu stejnou mincí. Agresivně jednající člověk dosáhne často pouze jediného - dočasně se zbaví napětí. Mnozí, když popisují své "úspěchy", tak barvitě líčí, jak to protistraně řekli pěkně "od plic", jak jí to "vytmavili". Když se však zeptáte, jak dopadli se svým požadavkem, zjistíte, že zcela neúspěšně. Ale ulevilo se jim. Nechybí jim sebevědomí či spíše pseudosebevědomí. Všechny své nezdary musí proto sami pro sebe přeměnit na úspěch. Když to už v žádném případě nejde, tak obviní okolí z toho, že mu neustále jen hází klacky pod nohy. Agrese není jen fyzické napadení či silná a hlasitá slova. Agresivně působí sarkasmus a ironizování, ale i třeba tiché, někdy až přesládlé sdělení, které není k věci, jen degraduje osobu, které je určeno. Čím "učesanější" a rafinovanější agrese je, tím méně je ochoten její nositel agresivní jednání u sebe připustit. Jenže okolí většinou vnímá velmi dobře to, co je mezi řádky, i když ne vždy vše správně pojmenovává. Rafinovaný agresor působí nesympaticky, nepříjemně, lidé mají tendenci z komunikace s ním uniknout. Většinou ne tím, že mu vyhoví nebo snad že by udělali o píď více, než je jejich povinnost. Spíše se snaží věci zaonačit, aby prokázali, že vyhovět nelze. Pak si dotyčný stěžuje na krajní neochotu například úřadů. Neuvědomí si, že i "úřad" je jen člověk a lidé nemají agresivní jednání rádi. Pasivní a agresivní jednání je na první pohled značně odlišné. Má však stejný základ. Protistrana je považována za "nepřítele", který nemá jiný zájem než škodit. Je tedy potřeba dávat si na ni pozor, nesdělovat, co si myslím a co cítím, jakékoliv informace poskytovat jen výběrově. Rozdíl v pasivním a agresivním jednání je pouze v tom, že agresor předem "preventivně" útočí. Pasivní člověk jakoby dával najevo, že nemá nárok prosadit své proti zlým lidem.

Asertivně jednající člověk dokáže přesně a jasně definovat, o co mu jde, jak situaci vidí, co si o ní myslí a jak ji prožívá. Má pozitivní postoj k druhým lidem i přiměřené sebevědomí. Celou svou bytostí sděluje, že ví, že jeho požadavek je oprávněný a splnitelný a druhá strana je podle něj korektní a nemá jiný zájem než věc kladně vyřešit. Chová se přiměřeně sebejistě, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis. Je schopen změnit svůj názor pod tlakem argumentů. Protože považuje ostatní lidi za "dobré", není mu trapné požádat sám o laskavost nebo ji poskytnout.

Asertivní vystupování je klidné, člověk celkově působí uvolněným dojmem - tedy jak jeho slovní, tak i mimoslovní projev je bez jakéhokoliv napětí a tenze. Mluva je přiměřeně hlasitá, srozumitelná, tempo řeči rovnoměrné. Oční kontakt je "přímý". Asertivně jednající člověk vytváří kolem sebe pohodu. Čiší z něho jistota i proto, že se dobře orientuje v sociální situaci. Nic si nenamlouvá. Když se mu něco nepovede, neviní ze svého neúspěchu druhé ani nepřesvědčuje sebe sama, že to byl vlastně zdar. Umí rozpoznat a ubránit se manipulaci. Respektuje morální zásady do té míry, že co je nemorální, nepovažuje za "asertivní".


Úvod

9. března 2009 v 14:18 Kolo roku
Jsou to zábavné oslavy a setkávání čarodějnic a čarodějů.
Dříve to byla oslava opěvující souznění a harmonii lidí s přírodou.
A tak by to mělo být i dnes. Jsou spojeny se zemědělským rokem. :o)
Proto také "čarodějnický" rok začíná 31. října (nikoliv 1. ledna jak je zvykem).
Svátky se nazývají sabaty a esbaty.

Esbaty
Esbat je vlastně úplněk. Většina čarodějnic a čarodějů se schází o úplňku,
těch je v roce 13. Při úplňku se provádí různá kouzla, léčení a podobně.
Den kdy je úplněk má totiž větší magickou sílu.

Sabaty
To jsou takzvané hlavní svátky, při kterých se také provádí nejen oslavy a
poděkování přírodě, ale i různá kouzla... Obvykle mají ještě větší sílu než při úplňku.

Velké:
Samhain - 31.10.
Imbolc - 2. 2.
Beltaine - 1. 5.
Lughnasadh nebo také Lamas - 1. 8.

Malé:
To jsou svátky jarní, podzimní rovnodennosti a letní, zimní slunovrat..
Yule - zimní slunovrat - 21.12.
Ostara - jarní rovnodennost - 21. 3.
Letní slunovrat - 21. 6.
Mabon - podzimní rovnodennost - 21. 9.


Čarování i v kuchyni

9. března 2009 v 14:16

Medové sušenky na lásku


Na těsto budeš potřebovat:
1. jeden a půl hrnku polohrubé mouky
2. půl hrnku medu
3. tři polévkové lžíce másla
4. dvě vejce
5. hrst hrozinek
6. jeden kypřící prášek do pečiva
7. lásku :o)

Smíchej med, přidej navíc svůj úsměv, potom vmíchej máslo,
vejce, hrozinky, kypřící prášek, mouku a ještě tu lásku. :o)

Těsto zpracuj rukama a přitom říkej zaříkadlo:

Lásko sladká jako med, oslaď život můj opět.
Přeji si ať teď hned, rozkvete z lásky růžový květ.
Ideálního partnera (-ku) do svého života volám,
přijď co nejdříve obejmout mě, polibek Ti dám.

Až těsto zpracuješ, tak z něj vypracuj kolečka nebo srdíčka a dej vše na plech
s pergamenovým papírem. Celé to vrzni do předem rozehřáté trouby a peč
asi při 180°C, cca 25 - 30 min. do růžova.

Hotové sušenky pojídej a čekej na svého miláčka nebo milou.
Čokoládové sušenky na štěstí


Na těsto budeš potřebovat:
a) 350 g polohrubé mouky
b) 120 g cukru
c) 80 g másla
d) dvě vejce
e) tabulku čokolády
f) jeden kypřící prášek do pečiva

Utři zvesela cukr s vajíčkem, potom vmíchej máslo, přidej na kousky
nalámanou čokoládu a kypřící prášek, nakonec vsyp radostně mouku. :o)

Těsto zpracuj rukama a přitom říkej zaříkadlo:

Kolo štěstí toč se, toč. Otáčej se chvíli pro mě,
ať bydlí štěstí a zdraví i u nás v domě.
Otáčej se dokolečka, otáčej se dokola,
štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, otáčej se z vesela.

Až těsto zpracuješ, tak z něj vypracuj kolečka a dej vše na plech
s pergamenovým papírem. Celé to vrzni do předehřáté trouby a peč
asi při 180°C, cca 25 - 30 min. do zlatova.

Hotové sušenky pojídej a nezapomeň se rozdělit s ostatními. :o)
Víno pravdy


Budeš potřebovat:
1. bílé víno
2. červené víno
3. kořalku (rum, vodka, whiska apod.)
4. majoránku
5. bílý pepř
6. saturejku
7. petrželovou nať
8. kovovou číši
9. úplněk

Smíchej bílé i červené víno v poměru 2 : 1 při úplňku na volném prostranství.
Smíchaná vína musíš 3x pomalu přelévat z jedné nádoby do druhé.
Pak doma toto víno opatrně ohřej a nalij do něj 2 lžíce kořalky ( na 1 litr vína!),
přidej špetky majoránky, na špičku nože bílého pepře, stejné množství saturejky a
petrželové natě. Nakonec 2 špetky skořice. To vař 7 minut.

Odvar stále míchej a odříkávej následující slova:

"Co budu chtít vědět, mi sděleno bude.
Pravda vyjde najevo, mlha lží se rozplyne.
Ty mi řekneš všechno, na co se Tě budu ptát,
pravdu mi povíš, dozvím se co potřebuji znát."

Víno musíš použít do 10 dní. Zbytek bez milosti vylej.
Uvedená osoba by ho měla pít z kovové číše a když se jí po jednom doušku
na něco zeptáš, tak ti odpoví pravdu.

Ptej se skutečně jen na to co chceš opravdu vědět!
Lektvar na dobré spaní


Budeš potřebovat:
1. hrst meduňky
2. hrst divizny
3. hrst mateří doušky
4. krapátko medu
5. pramenitou voda
6. kotlík nebo hrnec

Smíchej bylinky dohromady (tím si uděláš čajovou směs asi na měsíc).
Postav kotlík na oheň nebo hrnec na sporák, vlej do něj vodu a uveď k varu.
Vezmi bylinnou směs a začni přidávat smíchané bylinky do vroucí vody pěkně
po špetkách. Vždy když jednu špetku vhodíš, tak prones kouzelné zaříkání:

1. špetka: Trochu meduňky jen, aby přišel za mnou sladký sen.
2. špetka: Diviznu přidám též, ať klidným spánkem spím dnes.
3. špetka: I mateří douška je tam, spát budu až do rána, bdění je to tam.

Odstav kotlík z ohně, nech ještě asi tak 2 minuty louhovat, ne déle neboť
by bylo bylinné thé hořké. Přidej krapet medu a vypij tento lektvar.
Můžeš si jít lehnout a spát a spát a spát. :o)


Stvoření kouzla

9. března 2009 v 14:08

Stvoření kouzla

Každý čaroděj nebo čarodějka by měl umět stvořit vlastní kouzlo. Nejsilnější kouzla jsou ty, které si sám vytvoříš. Snaž se vždy pracovat s přírodními materiály. Nezapomeň, že kouzlo by nemělo být sobecké, manipulativní, pomstychtivé. Pokud vymýšlíš kouzlo, tak měj vždy na mysli, že vše se Ti 3x vrátí - ať dobré či zlé. Láska konkrétního člověka přivolaná magií není láskou, ale patologickou fixací na druhého člověka manipulující s jeho myslí. Kouzlo lásky, které přivolává ideálního partnera, ale není cílená na konkrétní osobu je v souladu s pozitivní magií a přivede Ti do života toho, koho skutečně potřebuješ a kdo Tě bude milovat!

Nejdůležitěší je kouzelná formule - jsou to v podstatě jen slova, ve kterých je řečen cíl, měla by se rýmovat jako básnička. Kouzlo má potom větší sílu. Přivolávací kouzlo je jednoduché - snad víš co chceš :o) U zbavení se negativních kvalit života je zase potřeba zrušit negativní příčinu a obrátit následky v pozitvní dobro.

Pokud čaruješ za druhou osobu, tak Tě musí o to požádat = je třeba mít její svolení!!! Pokud chceme někomu sami magicky pomoci, tak je nejlépe se dotyčného přímo zeptat a požádat o svolení... Jedině tak bude kouzlo nemanipulativní.

Buď velice opatrný na svá přání. Neplýtvej magií, čaruj jen když je to opradvu potřeba!

A nezapomeň na jednu důležitou věc -> měl (-a) bys vždy vědět jak kouzlo zrušit nebo odvolat!
Pro kouzlo je nejprve nutné si stanovit:
1. Cíl: co chceš, aby Tvoje kouzlo udělalo, způsobilo (přivolalo partnera, chránilo před černou magií, prosperita).
2. Způsob: jakým způsobem to provedeš (zaříkání, svíčkové kouzlo, rituál, magický předmět, amulet, talisman).
3. Suroviny: co budeš potřebovat na kouzlo za materiál (svíce, svěcená voda, olej, pergamen, kameny, vizulizace).
4. Čas: stanovení vhodného času pro výrobu a čarování (den a hodina, úplněk, sabat).
5. Příprava: shromažďování materiálu, příprava na kouzlo, rituál čí zaříkání.
6. Zaklínadlo: vytvoření kouzla, zaříkací formule (slova, která proneseš při čarování, výrobě pomůcky).
7. Provedení kouzla: samotné provedení kouzla, postup.


A jak vypadá stvoření kouzla v praxi? Uvedu jedno Ledové kouzlo a jedno ochranné zaříkání.

Ledové kouzlo na lásku:
1. Cíl: láska, přivolat ideálního životního partnera, který mě bude milovat.
2. Způsob: zaříkání vody, ledu, rozpouštění ledu, vizualizace.
3. Suroviny: voda, lednička, třešňový džus, miska na ledové kouzlo.
4. Čas: pátek, 20:00 - 21:00 hod., období přibývajího měsíce.
5. Příprava: nákup džusu a neperlivé dobré vody, výběr nebo koupě misky.
6. Zaklínadlo: Lásko, chodíš kolem mě, přistup blíž.
Ideální partner najde si mě, ty to dobře víš.
Led mi dá pevnost vztahu,
přijdi Lásko k mému prahu.
Led jenž se ve vodu změní zpět,
moji samotu tak rozpustí teď.
Led ať mi Lásku dá,
tak se staň, to je vůle má.
7. Provedení kouzla: V pátek vezmeš misku, naplníš ji vodou a budeš vizualizovat sám sebe ve šťastném partnerském vzahu a jak rozmrzání ledu bude rozpouštět Tvou samotu. Proneseš zaklínadlo a přitom budeš do vody nalévat třešňový džus. Až budou slova vyřčena, tak zamícháš prstem vodu s džusem tak, že do něj namaluješ dvě srdíčka. Misku dáš do mražáku, aby voda zmrzla. Až bude voda zmrzlá, tak ji vytáhneš, dáš misku na stůl a necháš vodu zase rozpustit, aby se mohla uvolnit síla kouzla. Po rozpuštění vody vše vyleješ do přírody pod nějaký strom. A pak už jen budeš čekat na ideálního partnera.

Ochranné kouzlo proti duchům:

1. Cíl: chránit se před duchy.
2. Způsob: zaříkání, zapálení bílé svíce, spálení pergamenu.
3. Suroviny: pergamen nebo papír, tužka, bílá svíčka, sirky, kovová miska na spálení pergamenu.
4. Čas: úterý, hodina Saturnu 01:00 - 02:00 hod.
5. Příprava: napsat si jen zaříkání na papír, výroba nebo koupě bílé svíčky.
6. Zaklínadlo: Zde je můj domov, zde já přebývám,
Je to místo klidu, návštěvy zvu si sem sám,
Nesmí vstoupit duch, nezvaný host,
od této chvíle než řeknu mému kouzlu dost.
Chráněn jsem Dobrou mocí,
nikdo nesmí rušit klid mojí noci.
7. Provedení kouzla:Zaplíš svíci, zvedneš pravou ruku do výše očí, roztáhneš všech 5 prstů do vějíře, proneseš do prostoru zaříkání, které máš napsané na pregamenu. Pergamen potom spálíš v misce a necháš svíčku dohořet - můžeš jít v klidu spát . . .

Pravidla magie

9. března 2009 v 14:02

Pravidla magie


1. Vše se Ti 3x vrátí, dobré i zlé (3x neznamená počet, ale síla vracejícího se projevu).


2. Každý má svobodnou vůli (kouzlo proti svobodné vůli je černá magie, např. získání lásky konkrétní osoby).

3. Pokud děláš kouzlo pro druhého, tak jen vždy s jeho svolením (stačí se dotyčné osoby prostě zeptat).

4. Magie je umění vyvolat v souladu s vůlí změny ve vědomí a v hmotném světě.

5. Tím, že si budeš říkat, že jsi čaroděj-ka nebo mág a nosit 1000 amuletů a talismanů, tak to z Tebe čaroděje určitě neudělá. Jen praxe dělá mistra.

6. Pokud děláš kouzlo, tak nesmíš pochybovat (snad se to splní . . . není dobrá formulace a ani způsob myšlení).

7. Je potřeba vždy jednat v souladu (hledáš-li práci, tak se koukej na inzeráty - sama si Tě doopravdy nenajde).

8. Pokud znáš svoji budoucnost, tak ji můžeš změnit (minulost už byla, přítomnost je a budoucnost se vytváří).

9. Dej si pozor na své přání - uvědom si co skutečně chceš (k čemu Ti bude auto bez peněz na benzín).

10. Pokud uděláš nějaké kouzlo, vždy by jsi měl-a vědět jak ho zase zrušit nebo odvolat.

11. Neplýtvej kouzly - magická síla by Ti mohla chybět ve chvíli, kdy ji budeš skutečně potřebovat.


Škapulíř - Bylinný váček

9. března 2009 v 13:57

Škapulíř - bylinný váček

Vezmi plátýnko asi 10 cm x 10 cm velké a provázek (z přírodního materiálu) zhruba 50 cm dlouhý.
Bylinky, které jsi předtím magicky nabil nasyp do středu plátýnka.Potom vezmi všechny 4 rohy, dej je k sobě a zavaž provázkem pevně tak, aby se nerozvázal a bylinky se z něj nesypaly ven. Můžeš ho nosit stále u sebe. Takový škapulíř má účinnost asi 90 dnů. Potom je třeba ho rozvázat a vrátit bylinky zpět Zemi.

Kouzlo mocné tehdy jest, když cílíš energii svou již od počátku výroby škapulíře Tvého. Nejmocnější kouzlo je to,které si sám stvoříš!
Malý příklad pro Tvou představu jak udělat škapulíř, čili bylinný váček.

Škapulíř na ochranu:

Smíchej těchto 7 bylinek v misce:
Bazalku, Hřebíček, Jmelí, Rozmarýn, Šalvěj, Tymián, Vavřín.
Při míchání si vizualizuj jak jsi chráněn před černou magií, kletbami, lidskou zlobou, nenávistí a pod.
Vše negativní se od Tebe odráží jako odraz v zrcadle zpět k majiteli.

Nasyp bylinky na střed plátýnka a prones zaříkání:

Sílo mocná magická, zrcadlový štít jsi se škapulířem stvořila.
Jsem chráněn dokud ho u sebe mám, vše zlé s Tebou ode mě co nejdál zažehnám.
A tak se staň!

Svaž škapulíř do váčku a nos ho u sebe, v tašce, batohu. . .


Magické bylinky

9. března 2009 v 13:55
Bylinky pro výrobu svíček, škapulířů, magických lahví, kouzelného prášku, obecné kouzlení s bylinkami. Můžeš je libovolně kombinovat, míchat. Množství, výběr a počet záleží jen na Tobě!

Exorcismus:
Andělika, Bazalka, Bříza, Česnek, Hřebíček, Jmelí, Kmín, Máta peprná, Myrha, Rozmarýn, Třezlka.

Klid:
Fialka, Kmín, Koriandr, Levandule, Šeřík.

Jasnozřivost:
Andělika, Anýz, Chrpa, Routa, Řebříček, Sporýš, Vavřín.

Láska:
Bazalka, Citron, Dobromysl, Heřmánek, Hřebíček, Jasmín, Levandule, Majoránka, Myrta, Růže.

Léčení, zdraví:
Bez černý, Bobkový list, Borovice, Cedr, Fenykl, Heřmánek, Levandule, Kostival, Máta peprná, Meduňka, Rozmarýn, Skořice, Šafrán, Šalvěj, Tymián, Vrba.

Očištění:
Bazalka, Bobkový list, Borovice, Cedr, Česnek, Fenykl, Heřmánek, Máta, Meduňka, Puškvorec, Skořice, Šalvěj, Tabák, Třezalka, Tymián.

Odvaha:
Černý pepř, Olibanum, Sporýš, Tymián.

Ochrana:

Bazalka, Bříza, Cypřiš, Česnek, Fenykl, Heřmánek, Hřebíček, Jasmín, Jmelí, Kmín, Koriandr, Mandragora, Mateřídouška, Skořice, Šalvěj, Třezalka, Tymián, Vavřín.

Peníze a bohatství:
Bazalka, Bergamot, Cedr, Heřmánek, Hřebíček, Jasmín, Mandle, Muškátový oříšek, Myrta, Skořice, Šalvěj, Zázvor.

Síla magická:
Bazalka, Rozmarýn, Mandragora, Šalvěj, Vanilka, Verbena, Třezalka.

Síla životní:
Kerblík, Máta peperná, Meduňka, Olivovník.

Štěstí:
Fialka, Kapradí, Muškátový oříšek, Majoránka, Růže, Šafrán, Třezalka.

Věštění:
Anýz, Hřebíček, Levandule, Měsíček, Pomeranč, Skořice, Sporýš, Šalvěj, Šafrán, Vavřín.

Zasvěcení a požehnání:

Bazalka, Kmín, Kopřiva, Máta, Měsíček, Olibanum (kadidlovník), Olivovník, Sporýš, Vavřín, Vrba.


Výroba magické svíčky

9. března 2009 v 13:53

Výroba magické svíčky

A čaroděj pro své kouzlo zažehnul svíci, měla zvláštní vůni a byla plná roztodivných bylinek. I Ty si můžeš udělat kouzelnou svíčku. Každé kouzlo začíná ve chvíli, kdy si stanovíš cíl, čeho chceš dosáhnout. Potom je potřeba si stanovit co všechno budeš pro kouzlo potřebovat. Každá věc, kterou si vyrobíš sám (-a) má Tvoji energii a Tvoji sílu. Kouzlo má pak větší magickou moc. Je velice jednoduché vyrobit si vlastní svíčku.

Pro výrobu svíčky budeš potřebovat:

1. tuhý parafín (koupíš ho v lékárně - 1 kg / cca 200,- Kč)
2. knot ( koupíš ho v chrámových potřebách, drogerii apod. - 1m / cca 25,- Kč)
3. hrnec
4. štíhlou vysokou plechovku
5. alobal
6. bylinky (vybírej bylinky podle typu kouzla)
7. misku na smíchání bylinek
8. vonný olej nebo parfém

Vezmi hrnec a nalej do něj vodu, postav ho na plotnu a přiveď k varu. Do něj postav plechovku s parafínem, který je nalámaný na kousky (aby se rychleji rozpustil). Do misky nasyp bylinky a při míchání je nabij energií Tvého kouzla. Pokud použiješ vonný olej nebo parfém, tak ho také nabij energií Tvého kouzla. Nabití provedeš vizualizací svého přání nebo zaříkáním.

Dále můžeš postupovat několika způsoby:
a) výroba klasické svíčky
b) svíčka odlévaná


A) Klasickou svíčku vyrobíš tak, že do rozpuštěného parafínu nasypeš bylinky, případně naleješ vonný olej či parfém. Potom vezmeš knot a namáčíš ho do parafínu - na chvíli ho ponoříš a vytáhneš, necháš chvíli na vzduchu ztuhnout a pak ho zase na krátkou chvíli namočíš a necháš opět ztuhnout. Opakuješ tak dlouho až svíčka získá požadovanou šířku. Výroba asi tak 2,5 cm široké svíčky trvá něco přes 30 min. Pak svíčku někam pověs a nechej ji ztuhnout.

B) Vezmi alobal a vytvaruj ho podle sklenice do oválného tvaru. Na dno alobalu nasyp bylinky a nalej na ně trochu rozpuštěného parafínu (asi tak 1 cm). Postav doprostřed knot a drž ho tak dlouho až parafín mírně ztuhne. Nasyp trochu bylinek nebo přidej vonný olej či parfém. Nalej zbytek parafínu a vrch opět posyp bylinkami. Nechej v chladu ztuhnout. Až bude parafín tuhý, tak opatrně sundej alobalovou vrstvu. Budeš mít nádhernou svíčku, plnou roztodivných bylinek a úžasné vůně.

Teď může začít Tvé kouzlo se svící nebo rituál. Soustřeď se, vizualizuj splnění svého kouzla, nabij svíčku, zaříkej, tancuj, dováděj a vyváděj. Prostě čaruj!
Nezapomeň tu svíčku zapálit.


Bylinky v magii

9. března 2009 v 13:50
A

Africká fialka: spiritualita, ochrana
Akát: ochrana, psych. síly, kamarádství
Aloe: ochrana, štěstí
Ambrózie: kuráž
Ananas: touha, peníze, cudnost
Avokádo: láska, touha, krása
Astra: láska

B

Badyán: psych. síly, štěstí
Bambus.ochrana, štěstí, přání, zrušení kletby
Banán: úrodnost, potence, blahobyt
Banyán: štěstí
Bazalka: láska, exorcismus, bohatství, létáni, ochrana
Bedrník: ochrana, zdraví
Benzoin: očista, blahobyt
Bergamontka (hruška): peníze
Bez černý: exorcismus, ochrana, léčení, prosperita, spánek
Bílý ořech: legální záležitosti (asi je má podporovat)
Blahočet: ochrana, proti hladu
Bolehlav: ničí sexuální sklony
Bodlák: síla, ochrana, zrušení kouzel, léčení
Borovice: zdraví, plodnost, ochrana, exor., peníze
Borůvka: ochrana
Borůvka americká: štěstí, ochrana, magie snů, zrušení kouzla
Brambory: imaginární magie, léčení
Brambořík: úrodnost, ochrana, štěstí, touha
Broskev: láska, exorcismus, dlouhověkost, plodnost, přání
Brutnák lékařský: kuráž, psych.síly
Bříza: ochrana, exorcismus, očista
Buk: přání

C

Cedr: zdraví, očista, peníze, ochrana
Celer: mentální síly, touha, psych síly
Cesmína: ochrana proti bleskům, štěstí, magie snů
Cesmína paraguayská: věrnost, láska, touha
Cibule: ochrana, exorcismus, léčení, peníze, věštecké sny, touha
Citron: psych. síly, léčení
Citron: dlouhověkost, očista, láska, přátelství
Cypřiš: dlouhověkost
Cukrová třtina: láska, touha

Č

Čaj: bohatství, odvaha, síla
Čekanka: odstraňování překážek, neviditelnost, Laskavosti, chlad
Čemeřice: ochrana
Čekanka: touha, láska
Česnek: ochrana, léčení, exorcismus, touha, proti okradení
Čili paprika: věrnost, zlomení kletby, láska

D

Datlovník: plodnost, moc
Děhel andělika: exorcismus, ochrana, léčení, vize
Divizna: kuráž, ochrana, zdraví, láska, divinace, exorcismus
Dub: ochrana, zdraví, peníze, léčení, moc, plodnost, štěstí
Durman: proti kouzlům, spánek, ochrana

E

Ebenové dřevo: ochrana, síla
Echinacea: posilovací kouzla
Eukalyptus: léčení, ochrana

F

Fazole: ochrana, exorcismus, potence, láska
Fenykl: ochrana, léčení, očista
Fialka: ochrana, láska, štěstí, touha, přání, mír, léčení

G

Granátové jablko: divinace, štěstí, přání, bohatství, plodnost

H

Heřmánek: peníze, spánek, láska, očista
Hledík větší: ochrana
Hořkoň: láska
Hortenzie: zrušení kouzel
Hořčice: úrodnost, ochrana, mental.síly
Hořec: láska peníze, síla
Hrachor: přátelství, cudnost
Hrášek: peníze, láska
Hrozny: úrodnost, zahradní magie, mentalní síly, peníze
Hruška: touha, láska
Hřebíček: ochrana.exorcismus, láska, peníze
Hyacint: láska, ochrana, radost

CH

Chinovník: štěstí, ochrana
Chrpa luční: láska
Chryzantéma: ochrana

I
Ibišek: touha, láska, divinace

J

Jablečník obecný: ochrana, mentální síly, exorcismus, léčení
Jablko: láska, kamarádství, zahradní magie, nesmrtelnost
Jahodník: láska, štěstí
Jalovec: ochrana, proti krádeži, láska, exorcismus, zdraví
Janovec: očista, ochrana, kouzla větru, divinace
Jasan: ochrana, blahobyt, mořské rituály, zdraví
Jasmín: peníze, láska, věštecké sny
Jaterník: ochrana, láska
Javor: láska, dlouhověkost, peníze
Ječmen: láska, léčení, ochrana
Jetel: ochrana, peníze, láska, věrnost, exorcismus, úspěch
Jilm: láska
Jírovec maďal: peníze, léčení
Jitrocel: léčení, ochrana, síla, zahánění hadů
Jmelí: ochrana, láska, lov, úrodnost, zdraví, exorcismus
Juka: proměna

K

Kadidlo: ochrana, exorcismus, spiritualita
Kafrovník: cudnost, léčení, divinace
Kaktus: ochrana, cudnost
Kapara: potence, touha, štěstí
Kapraď samec: láska, štěstí
Kapradí: léčení, runová magie, věštecké sny
Kapradina: přivolánídeště, ochrana, štěstí, bohatství, věčnémládí, zdraví, exorcismus
Kardamon: touha, láska
Kari: ochrana
Kaštan: láska
Kdouloň: ochrana, láska, radost
Kendyr: láska
Kmín: ochrana, touha, zdraví, proti krádeži, Mentální síly
Kokořík mnohokvětý: ochrana, exorcismus
Kokos: očista, ochrana, cudnost
Kokotice: láska, divinace, magie uzlů
Konopí: léčení, láska, vize, meditace
Kontryhel: láska
Konvalinka: ment. síly, radost
Kopál: láska, očista
Kopr: ochrana, peníze, touha, štěstí
Koriander: láska, zdraví, léčeni
Kosatec florentinský: láska, ochrana, divinace
Kosatec: očista, moudrost
Kostival: bezpečí na cestách, peníze
Kozlík: láska, spánek, očista, ochrana
Křen: očista, exorcismus
Kukuřice: ochrana, štěstí, divinace
Kuklík: exorcismus, očista, láska

L

Laskavec: léčení, ochrana, neviditelnost, léčení srdce
Ledvinovník: peníze
Lékořice: láska, touha, věrnost
Len: peníze, ochrana, psych. síly, krása, léčení
Levandule: láskaochrana, spánek, cudnost, dlouhověkost, očista, radost, mír
Libavka položená: ochrana, léčení, zrušení kouzel
Lilek potměchuť: ochrana, léčení
Lilie: ochrana, proti kouzlům na lásku
Limeta: léčení, láska, ochrana Lípa: ochrana, nesmrtelnost, láska, touha, spánek
Líska: štěstí, úrodnost, proti bleskům, ochrana, přání
Lnice: ochrana, zrušení kouzel
Ločidlo: exorcismus, očista, ochrana
Lopuch: ochrana, léčení

M

Maceška: láska, magie deště, divinace
Mandle: peníze, blahobyt, moudrost
Magnolie: věrnost
Majoránka: ochrana: ochrana, láska, radost, zdraví, peníze
Mahagon: proti bleskům
Mák: plodnost, láska, spánek, peníze, štěstí, neviditelnost
Malina: ochrana, láska
Mandragora: ochrana, láska, peníze, úrodnost, zdraví
Máta: peníze, touha, láska, léčení, exorcismus, cestování, ochrana síla, ochrana, mír
Máta kadeřavá: léčení, láska, mentální síly
Máta peprná: očista, spánek, láska, léčení, psych.síly
Meduňka citrónová: láska, úspěch, léčení
Meruňka: láska
Měsíček: ochrana, věštecké sny, legální záležitosti, psychické síly
Měsíčnice roční: peníze, zbavení se monster
Mrkev: úrodnost, touha
Mochna: peníze, ochrana, věštecké sny, spánek
Muškát: úrodnost, zdraví, láska, ochrana
Modřín: ochrana, proti okradení
Moruše(plod): ochrana, síla
Muchomůrka: přivolání deště
Muškátový květ: psych. síly, mentální síly
Myrha: ochrana, exorcismus, léčení, , spiritualita
Myrta: láska, plodnost, mládí, mír, peníze

N

Náprstník: ochrana
Narcis: láska, úrodnost, štěstí
Netík: krása, láska
Netřesk: štěstí, ochrana, láska
Nové koření: peníze, štěstí, uzdravení

O

Olivy: léčení, mír, plodnost, moc, ochrana, touha
Okurek: cudnost, léčení, úrodnost
Oman pravý: láska, ochrana, psych.síly
Oměj šalamounek: ochrana, neviditelnost
Oregáno: zjevení, astrální projekce
Orchidej: láska
Orlíček: kuráž, láska
Ořechy, plodnost, prosperita, láska, štěstí
Osika: výmluvnost, proti krádeži
Ostružina: léčení, peníze, ochrana
Oves: peníze

P

Pačuli obecné: peníze, plodnost, touha
Pampeliška: div., přání, přivolávání duchů
Papaya: láska, ochrana
Paprika: ochrana, exorcismus
Papyrus: ochrana
Pelyněk: psych síly, ochrana, láska, vyvolávání duchů
Pelyněk brotan: láska, touha, ochrana
Pelyněk černobýl: síla.psych, síla, ochran, věštecké sny, léčení, astrální cestování
Pekanový ořech: peníze, zaměstnání
Petrklíč: léčení, mládí, nalézání pokladů
Petržel: láska, ochrana, očista
Petúnie: ochrana, očista, láska
Pivoňka: ochrana, exorcismus
Pistácie: ničení kouzel na lásku, psych. síly, zjevení, touha
Planika: exorcismus, ochrana
Plavuň vidlačka: ochrana, síla
Plesnivec alpský: neviditelnost, ochrana před kulkami
Podběl: láska, vize
Pohanka: peníze, ochrana
Pomeranč: láska, divinace, touha, peníze
Pórek: láska, ochrana, exorcismus
Prvosenka: ochrana, láska
Proskurník: ochrana, psych. síly
Pryšec: očista, ochrana
Přeslička: úrodnost
Pšenice: úrodnost, peníze
Ptačinec: úrodnost, láska
Puškvorec: štěstí, léčení, peníze

R

Rebarbora: ochrana, věrnost
Rdesno(hadí kořen): psych. síly, úrodnost, spoutávání, zdraví, hektičnost, proti okradení, láska, exorcismus, zdraví
Rohovník: ochrana, zdraví
Routa: léčení, zdraví, ment. Síly exorcismu, láska
Rozmarýna: ochrana, láska, touha, ment.síly, exorc., očista, léčení, spánek, mládí
Rulík: jedovatý, astrální projekce
Růže: láska, psych. síly, léčení, divinace, touha, ochrana
Rýže: ochrana, déšť, plodnost, peníze

Ř

Řasa měchýřnatá: ochrana, mořská kouzla, kouzla větru, peníze, psych.síly
Řebříček: odvaha, láska, psych.síly, exorcismus
Ředkvička: ochrana, touha
Řepa: láska
Řepík: ochrana, spánek
Řešetlák: ochrana, exorcismus, přání, legální záležitosti
Římský kmín: ochrana, věrnost, exorcismus

S

Salát: cudnost, ochrana, láska, divinace, spánek
Santalové dřevo: ochrana, léčení, exorcismus, spiritualita
Sassafras: zdraví, peníze
Sasanka: zdraví, ochrana, léčení
Saturejka: mentální síla
Sedmikráska: touha, štěstí
Sezam: peníze, touha
Skořice: spiritualita, úspěch, léčení, síla, psy.síla, touha, ochrana, láska
Sláma: láska, imaginární magie
Sléz: láska, ochrana, exorcismus
Smilka tuhá: láska
Sporýš: láska, ochrana, očista, mír, peníze, mládí, cudnost, spánek, léčení
Slunečnice: úrodnost, přání, zdraví, moudrost
Starček přímětník: ochrana, peníze, ochrana, zrušení kouzel
Stračka: zdraví, ochrana
Střevíčník: ochrana
Světlík: mentální síly, psych.síly
Svída krvavá(dřín): přání, ochrana

Š

Šafrán: láska, léčení, radost, vyvolání větru, touha, síla, psych. síly
Šalotka: očista
Šalvěj: nesmrtelnost, dlouhověkost, moudrost, ochrana, přání
Šeřík: exorcismus, ochrana
Šrucha zelená: spánek, láska, štěstí, ochrana, radost
Šťovík: léčení, úrodnost, peníze, léčení, zdraví
Švestka: léčení

T

Tabák: léčení, očista
Tamarind indický: láska
Tamaryšek: exorcismus, ochrana
Tařice: ochrana, umírňuje zlobu
Tis: !nedoporučované! oživení mrtvého
Tomel: láska, touha, mentální síly, peníze, ochrana
Topol: peníze, létání
Topol velkolistý: láska, ochrana, léčení
Tráva: psych. síly, ochrana hloh: úrodnost, cudnost, magie, rybaření, radost
Trnka: exorcismus, ochrana
Třešeň: láska, divinace
Třezalka: zdraví, síla, ochrana, síla, láska, divinace, radost
Tuřín: ochrana, ukončí nepokoje v rodině, síla
Tužebník jilmový: láska, divinace, mír, radost
Tykev, Dýně: ochrana
Tymián: zdraví, léčení, spánek, psych.síly, láska, očista, odvaha

V

Vanilka: láska, touha, mentální síla
Vavřín: ochrana, psych. síly, léčení, očista, síla
Vlašský ořech: zdraví, mentální síla, neplodnost, přání
Vlaštovičník: ochrana, útěk, štěstí, legální záležitosti
Vratič obecný: zdraví, dlouhověkost
Vrba: láska, divinace, ochrana, léčení
Vřes: ochrana, déšť, štěstí
Vojtěška: blahobyt, proti hladu, peníze
Voskovka: ochrana

Y

Yzop: očista, ochrana

Z

Zázvor: láska, peníze, úspěch, síla
Zelí: štěstí
Zeměžluč: zbavení se hadů
Zimolez: peníze, psych. síly, ochrana
Zlatobýl: peníze, divinace
Zrní: ochrana
Zvonek: štěstí, pravda

Ž

Žampion: úrodnost
Žito: láska, věrnostAktivace magického předmětu

9. března 2009 v 13:45

Aktivace (zasvěcení) magického předmětu

Pokud máš nějaký předmět (amulet, talisman), který chceš aktivovat pro magické účely, tak můžeš použít rituál zasvěcení všem živlům.

Budeš potřebovat:
svíčku
svěcenou vodu
vonnou tyčinku
misku hlíny
rydlo (špičatý předmět k vyrytí znaků)
4 svíčky na vytvoření kruhu

Udělej si čas a najdi si místo kde budeš úplně sám, aby Tě nikdo nerušil. Vytvoř kolem sebe kruh. Na každou světovou stranu postav svíčku. Začni přivolávat všechny živly, aby byly přítomny zasvěcení předmětu:
Východ - vzduch . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě vzduchu, buď prosím přítomen aktivci mého předmětu."
Jih - oheň . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě ohni, buď prosím přítomen aktivaci mého předmětu."
Západ - voda . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě vodo, buď prosím přítomna aktivci mého předmětu."
Sever - země . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě země, buď prosím přítomna aktivci mého předmětu."

Pokud chceš mít předmět pod ochranou nějakého Boha anebo Bohyně, tak je také přivolej.

Nyní zapal svíčku, udělej si svěcenou vodu a zapal vonnou tyčinku.

Protáhni předmět plamenem svíčky a řekni:
"Ohni, dej prosím mému předmětu (amuletu nebo talismanu) Tvou sílu a rychlost."

Pokrop předmět svěcenou vodou a řekni:
"Vodo, dej prosím mému předmětu moc lásky."

Protáhni předmět kouřem vonné tyčinky a řekni:
"Vzduchu, dej prosím mému předmětu moudrost."

Nakonec zaboř předmět do hlíny a řekni:
"Země, dej prosím mému předmětu stálost a pevnost."


Esenciální oleje

8. března 2009 v 21:06

Esenciální a magické oleje

Esenciální oleje pro vyvážení životní energie

Většina z nás dnes žije velmi hektickým životem - spousta práce, povinností, rodina, přátelé, zahrádka. Jsme velmi zaneprázdněni tím, co se děje kolem nás a to nás ovlivňuje. Proto potřebujeme jakési vyvážení mezi vnějším a vnitřním světem. Je zapotřebí obnovit spojení se svým duchem a svým vnitřním zdrojem životní energie. Postačí pokud tomu budeme věnovat alespoň trochu času denně nebo - pro začátek - alespoň jedenkrát týdně několik minut.

Když blokujeme proudění energie (jako je stres, křik, náladovost,..), začínáme ztrácet půdu pod nohama a cítíme jak ztrácíme vitalitu a energii. Jak se proudění zeslabuje, naše tělo se obnovuje pomaleji, až nakonec onemocníme.

Relaxováním a léčením nemocí, vyhledáváním toho, co nám dělá a dává radost, můžeme tyto problémy odstranit ze svého života, naše tělo opět zesílí a budeme se cítit dobře. Ovšem má to háček, musíme chtít sami od sebe .

Jakákoliv terapie, která nám umožňuje uvolnit, zapomenout na starosti - třeba jen na malý okamžik - je natolik potenciálně mocná, aby aktivizovala proces samoléčby. K tomu vám mohou pomoci právě esenciální oleje jako jedny z nejsilnějších léčivých látek v rostlinné říši.Esenciální oleje

Esenciální přírodní oleje mají schopnosti pročišťovat naši auru neboli energetická pole, a tím nám přinášejí pevnější zdraví, štěstí a spokojenost. Jedná se o proces, který působí na jiné dimenze naší přirozenosti, než zná většina lidí. Esenciánální oleje se zaměřují na pročištění jemných, nehmotných částic těla, jež přímo ovlivňují naše tělo fyzické.

I když máme pocit, že při inhalování olejů prospíváme tělu fyzickému, ve skutečnosti je to důsledek léčení energetických polí. Prakticky se při léčbě nemoci zaměřujeme především na fyzické tělo, soustředíme se na fyzické příznaky nemocí a přitom opomíjíme její duchovní a emocionální příčinu. Léčitelská umění přihlíží právě k duchovní stránce člověka - DUŠI. Ta představuje hlavní příčinu nemocí a je rozhodující pro léčbu. Terapii esenciálními oleji není možno chápat jen na základě fyzického těla .

Esencionální oleje mají díky své konzistenci a koncentraci sílu očistit a léčit auru. Neutralizují nepříjemné záření v energetickém poli člověka a léčí díry, trhliny a oslabená místa. Posilují energetické pole člověka, a tím urychlují odstraňování negativity. Při relaxaci s kombinací použití olejů jde navodit přímo očistný proces pro naši psychiku, lze uvolnit dávno naplněné emoce.

Esenciální oleje jsou extrahovány ze všech částí rostlin a stromů: kořeny, oddenky, slupky, pryskyřice, stonky, kůra, listy, květy. Suroviny pro extrakci esenciálních olejů se liší od druhu.Mají vysokou koncentraci a potencionál účinnosti. Eseciální oleje nejde zaměňovat s rostlinnými a ovocnými. Rostlinné oleje se extrahují z ořechů, semen, zrn. Jsou hustčí a mastnější oproti esenciálním olejům a používají se jako zýklad oleje právě pro kombinaci s esencionálními oleji.

Můžete zkusit malý test: Rostlinné oleje po vlití do teplé vody vyplavou na hladinu a molekuly nepronikají pokožkou. Naopak esenciální oleje při koupeli v nepatrném množství proniknou pokožkou a vyvolájí hluboký pocit tepla.

Esenciální oleje pročišťují aurické pole a po vdechnutí jejich par do plic, vstupují do těla. Molekuly oleje vstoupí do nosu, kudy se pohybují vzhůru k čichovému orgánu. Tam se rozkmitají vlasové tenké brvy uvnitř nosních dírek. Tyto čichové informace jsou přenášeny do mozku, kde vyvolávají a ovlivňují vzpomínky a ovlivňují chování. Také působí na nervovou soustavu, vzbuzují touhu, motivaci, náladu, ovlivňují intuici a tvořivost. Kromě posilujícího účinku mají hlavní podíl na naši psychiku. Mohou probudit pohlavní touhu, zmírnit stres, utišit bolest a obnovit rovnováhu emocí.

Při použití esenciálních olejů si můžete zapálit svíčku, pustit si krásnou hudbu, a přitom inhalovat z aromalapičky.nebo rozprašovače. také lze nakapat pár kapek do kapesníku a inhalovat. Masáže či koupele jsou také vhodnou metodou.
Automatická kresba

8. března 2009 v 21:01

Automatická kresba


Automatická kresba nebo písmo je samovolný pohyb tužky jedním tahem po papíře, kdy ruka není vedena našimi myšlenkami. Automatickou kresbou se můžeme podívat do svého nitra do svého současného vnitřního stavu. Každý se určitě již někdy s automatickou kresbou setkal a někteří ji jistě i používají. Např. při telefonování kamarádce, kdy si jen tak kreslí člověk po papíře a najednou nám vzniknou různé obrázky, obrazce, symboly,..... . Automatickou kresbou se může zabývat skoro každý. Není to o tom, jestli umím nebo neumím psát, kreslit a volit barvy.

Kresbou jde intuitivně v mimosmyslovém vnímání přenést problém na náš papír do reálné podoby a poté najít cestu k řešení. Automatická kresba nám pomáhá odělit se od našeho problému a na základě symbolických informací vše vyhodnotit a řešit. Velmi lehce jde se s pomocí symboliky automatické kresby vyjádřit je to neopakovatelný zážitek.

Kresba také napomáhá najít cestu k osvobození se od dávných negativních zážitků a emocí a setkání se s negativní energiií vůbec. Je to rovněž forma meditace a relaxace a uvolnění a harmonie.


A jak si vyzkoušet automatickou kresbu?

Potřebujeme jen papír, pastelky různých barev, někdo si ještě pouští uvolňující nebo příjemnou pro nás hudbu a také potřebujeme chvíli klidu a začít malovat cokoli. Při uvolněném prožitku kreslení jen klidně a nezúčastněně sledovat a že ruka vládne na papíře a pokrývá jej barevnými tahy pastelek, stejně tak, jako bychom psali jednotlivá slova, která by měla říci vše, co potřebujetme sdělit. Vše, z čeho se skládá prožitek okamžiku...


Znamení, předtuchy

8. března 2009 v 20:59

Znamení , předtucha

Někdy cítíte naléhání, úzkost, nebo nějakou potřebu jak se zachovat, aniž byste proto měli zjevný důvod.

Něco vás pronásleduje a vy víte, že tomu nemůžete uniknout. Znamení a předtuchy jsou spojovací nití k budoucím událostem.

Jelikož jsme propojeni s minulým, přítomným i budoucím a v jiné úrovni jsme si toho stále vědomi.

To, jak se nás to týká rozpoznáme prostřednictvím znamení.

Znamení nám pomáhají číst a poznávat skyrté vzorce a varovat nás před blížícím se nebezpečím či nám pomůžou ukázat, že v nejbližsí době se vše zlepší k lepšímu.


Předtuchy


Najednou máte náhlý vzestup adrenalinu v těle, aniž byste k tomu měli nějaký důvod či logické vysvětlení. Avšak může to být i působení nějakého pole, které na nás může působit. Zkuste si udělat takový malý úklid v duši ,zda vás něco netrápí, či zda je ve vás něco nedokončeného. Pokud ne, pak je to problém někoho jiného a vy pouze cítíte neklid tohoto člověka.

Najednou se podíváte na oblohu a vidíte neobvyklé formace mraků či vám najednou mrak něco připomene a vy víte, že je to pozitivní či negativní znamení.

Na ulici vás míjí neznámý člověk a přitom k vám pronese jednu či více neosobních vět.

V jednom dni vám nezávisle na sobě několik lidí řekne stejnou informaci. Měli bychom si zejména povšimnout v jakém pořadí či sledu k nám informace proudí.

Opakovaně nebo v letmu na ulici či v obchodě, úřadě zahlédnete osobu, kterou znáte, ale podíváte-li se pozorněji zjistíte, že je to někdo úplně jiný. Buď máte tuto osobu kontaktovat nebo ona v nejbližsí době kontaktuje vás.

Probudíte se bez důvodu v noci. Něco nebo někdo vás volá. Buďte pozorní a zkuste se např. zeptat kyvadla, kdo by asi z vašeho okolí potřeboval od vás pomoci.

Najednou cítíte nutkání vzdálit se od osoby nebo osob a jejich okruhu se kterými jste. Poslechněte svůj vnitřní hlas.

Zničeho nic ucítíte naléhavou potřebu např - jíti jinou cestou ten den, než obvykle chodíte, či najednou vás napadne jet autem jinou cestou než obvykle jezdíte. Nebo vás najednou něco přiměje někomu známému zavolat, aniž byste to měli ten den v plánu.

V noci se vám zdá sen o někom známém, pokuste mu svůj sen řici, možná je v něm skyryté nějaké poselství.

Najednou pocítíte netypické chování vašeho mazlíčka, začne být neklidný a dělá úplně divné věci, které obvykle nedělá.Výroba svěcené vody

8. března 2009 v 20:55

Svěcená voda


Svěcenou vodu můžete použít, jak při ochraně svého domova a sama sebe před negativními vlivy, duchy. Tak při magické činnosti. Uvádím pouze příklady z nichž si můžete vytvořit svůj rituál požehnání.

Výroba svěcené vody


Metoda je založena na vyhnání zla a požehnání soli a vodě.

1. Dejte hrsku mořské soli do dokonale čisté sklenice nebo porcelánového šálku.

2. Udělejte znamení kříže nebo požehnejte zvednutou dlaní soli a odříkejte vyhánění:

"Boží stvoření, soli, země, vyháním z tebe ozvěnu zla pomocí živého Boha, svého Boha. Nechť jsi očištěnou, živoucí a nebeskou solí, prostředkem k uzdravení těch, kdo věří, lékem pro tělo i ducha všech, kteří si ji vezmou. Nechť všechno zlo je vyhnáno z místa, kde jsi rozsypána. A nechť každý nečistý duch je odpuzován silou všemocného Boha."

3. Odříkávejte požehnání soli:

"Všemocný Bože, pokorně Tě prosím o Tvoji laskavost a milost, s níž žehnáš tomuto stvoření, soli, již jsi poskytl lidstvu k užívání. Nechť všichni, kteří si ji vezmou, v ní naleznou svůj lék pro tělo i duši. A nechť všechno, čeho se dotkne, je prostřednictvím Tvého svatého jména osvobozeno od nečistoty a všech vlivů zla.

4. Udělejte znamení kříže nebo požehnejte zvednutou dlaní nad čistou skleněnou miskou pramenité vody a zopakujte rituál se solí - krok 2. Ale nahraďte slovo sůl slovem voda.

5. Odříkejte požehnání vodě:

"Ó Bože, který jsi pro lidské dobro vytvořil nejúžasnější tajemství vody, vyslyš tuto modlitbu a naplň svým požehnáním tento živel. Nechť je toto Tvé stvoření při použití v tvých záhadách obdařeno tvou milostí, slouží k vyhánění démonů a k potírání chorob. Nechť vše, čeho se tato voda dotkne, je zbaveno všeho nečistého a bolestného, a to ve tvém jménu.

6. Nyní nasypte sůl do vody v podobě kříže a řekněte:

"Nechť se tato nebeská sůl a voda harmonicky spojí ve jménu Všemocného boha.Vysvěcení vody podle Wiccy


Takto by se mělo postupovat v noc nového měsíce.

Naplňte misku vodou vkleče na podlaze před sebou. Vložte do vody ukazovák a představte si jasné bílé světlo proudící shora na temeno vaší hlavy. Vnímejte, jak prochází celým vaším tělem do ruky. Soustřeďte veškerou svou energii a pošlete ji po paži dolů do prstu ponořeného ve vodě. Zavření očí vám pomůže líp se soustředit. Až máte dojem, že jste převedli veškerou energii, kterou můžete postrádat, do vody, držte v ní stále prst a říkejte:

"Zaměřuji svou energii do vody za pomoci sil Boha a Bohyně,aby byla čistá a jasná jako moje láska k Pánu a Paní."

Pak vemte lžičku mořské soli a nasypte ji do vody. Zamíchejte ji devětkrát prstem ve směru hodinových ručiček a 3x říkejte:

"Sůl je život. Zde je život, posvátný a nový, bez sváru.

Nyní je posvěcená voda hotova vemte misku se slanou vodou a pokropte ji všechny svoje rohy místnosti domu , nebo váš kruh.

Přitom říkejte:

"Kdykoli procházím po cestách bohů. Vím, že ať udělám cokoliv, jsou se mnou. Přebývají ve mně a já v nich, navždy. Žádné zlo nesmí být hostem, neboť čistota pobývá ve mně a kolem mne. Po dobru toužím a pro dobro žiji. Lásku všem. Budiž to tak navždy."
Magické pomůcky

8. března 2009 v 20:51

Magické pomůckyK provádění rituálů, byste měli vystačit s kalichem - číší na usměrnění ženské síly a s hůlkou, athamem, nebo prstem na usměrnění mužské síly. Při čarování budete potřebovat několik předmětů podle vého cíle, přání a druhu živlu, s jakým se cítíte nejvíc spřízněni. Nástroje jsou pouze katalyzátory, které pomáhají zaměřit se na svůj cíl pomocí soustředění síly čtyř živlů, na dosažení požadovaného výsledku.

Místo - vybereme místo, kde nebudeme rušeni. .

Pentagram - pěticípá hvězda známa taky jako planoucí hvězda mágů, muří noha, pentakl, pentalfa. (Může být dokonce psán neviditelně na dveře a okna, slouží k zapuzení zla). Je vyrýván nebo malován na dřevěný nebo kovový kotouč ( někdy je vykládán polodrahokamy). Tento kotouč pentagramu se používá na vysvěcování předmětů ( kalich s vodou, vínem, talismany a jiné pomůcky,...), k vzývání, zapuzování a ovládání mocností.

Hůl -symbol vůle, moci a síly. bývají dřevěné - např. vrby, lístky, dubu, jeřábu, hlohu, jabloně, břízy. kovové - měďěné, mosazné, kombinované.

Meč - má symboliku - absolutní poslušnost bytostí nebo síly vůči člověku praktikující magii. Obvykle bývá 70 cm až 1m dlouhý. používá se proti bytostem při citacích negativních bytostí, které odmítají poslušnost.

Nůž - má stejnou symboliku. Nůž není nic jiného než zmenšený meč.

Kalichy nebo poháry - symbol moudrosti a života. Bývají nejrozmanitějších tvarů, velikostí, typů.

Kadidelnice -symbolika vykuřovadla je materializace - zhušťování žádoucí síly a bytosti.

Svíčky - jsou používány pro osvětlování místa, až po specifická kouzla.

Byliny -jsou potřebny k mnoha magických postupů.

Kameny -při některých pracích se používají kameny různých tvarů a velikostí. Počet kamenů při rituálu není stanoven, ale nepoužívá se víc jak třináct. Velmi užitečné jsou kameny: bílá - měsíční kámen, křemen, horský křišťál, žlutá - jantar, topas, citrín, růžová - růžový křemen, růžový kalcit, červená - červený jaspis, karneol, oranžová - karneol, hyacint, modrá - laspis lazuli, labradorit, zelená - jadeit, malachit, amazonit, purpurová nebo levandulová, fialová - ametyst, křemen, beryl, hnědá - záhněda, tygří oko, černá - onyx, obsidián.


Miska - měděná nebo železná nádobka, která se používá na pálení kuřidel a vůní, tyto nádobky jsou zapotřebí dvě, protože při určitých postupech potřebujeme např. spálit i jiné atributy - bylinky, součásti oděvu, pergamenový papír,

Oděv -používá se většinou dlouhý plášť, vyjadřuje absolutní čistotu duše a zárověň je symbolem ochrany.

Kniha stínů -je to vlastně kniha tajemství, protože bude patřit jen vám a nebude nikdy zveřejněna. Do knihy stínů se vkládají rituály , postupy prací, doba, potřeby.
Magický kruh

Magický kruh je symbolické znázornění makrokosmu a mikrokosmu. Kruh znamená počátek a konec, věčnost. Kreslit kruh znamená spojení se s vyšší sílou. Je to také základní a nenahraditelnou ochranou při magii. Člověk se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.


Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli. Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. V přírodě se ryje mečem nebo dýkou do země. Při práci v místnosti se vyznačuje křídou, magickou holí nebo i tahem kolem sebe prstem. Někdo jej také vyznačuje na papír nebo se též vyšívá na látku. V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.

Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat.

K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký modrobílý plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.


Čarování a jeho pravidla

8. března 2009 v 20:47
1. Nikomu neškodit
Tato zásada má svoji tradici. Kosmický zákon trojnásobné odplaty vychází z pravidel, že vše, co uděláme, se nám trojnásobně vrátí. Přitom nezáleží, zda šlo o negativní nebo pozivní magii.


2. Nechat působit magii

Většina rituálů přináší zjevné výsledky až po čase. Proto se zdá, že vykonaný rituál nemá žádnou časovou ani prostorovou souvislost, ale okolnosti jako by vyplynuly z normálního průběhu věcí.


3. Čarování vyžaduje určitou námahu

Výsledek rituálu závisí především na našem osobním nasazení, na energii, době a vědomé pozornosti. Rituály násobí a usměrňují kosmické síly. Kdo vykonává rituály povrchně anebo bezmyšlenkovitě zkracuje dobu rituálu, nikdy nevyvolá dynamickou koncentraci sil.


4. Práce vyžaduje námahu při hledání a výběru pomůcek

Kdo není ochotný podstoupit potřebnou námahu při výběru potřebných pomůcek, ten si věci ulehčuje. Potřebné pomůcky by měly být co nejkvalitnější, (mimochodem šikovný člověk si mnoho věcí vyrobí sám ).

5. Duchovní soustředěnost na rituál

Člověk musí udržovat sebe i magické pomůcky v čistotě a pořádku. Měl by být seznámený s průběhem rituálu, zbavit se nečistých myšlenek a držet se cíle, který si vytyčil. Kdo ztratí soustředění, síly se rozptýlí a rituál nebude působit. Soustředěný a disciplinovaný duch působení rituálu zesílí.

6. Úspěch

Je to radostná jednota našeho vědomí a základních životních sil. Je u ní mimořádně vážná koncentrace, ale neměl by chybět popěvek nebo tanec, pokud mohou dopomoci k úspěchu.

7. Vše je víra v sebe i rituál

Pokud se naučíte čarování skutečně ovládát, je ve vašich rukou obrovská síla. Málokdo si ji umí představit, stejně tak jako si nedokážeme jak vypadá třeba nukleární reakce. Ale každý, kdo má trochu trpělivosti, píle a umu, se naučí s její pomocí měnit svůj život. Stačí mít otevřenou mysl a přijmout skutečnost, že ve universu je mnoho sil, které nám mohou být prospěšné, aniž bychom chápali jejich podstatu.

8. Jasný cíl je klíčem

Člověk musí přesně vědět čeho chce dosáhnout a na svůj cíl soustředit všechnu pozornost a síly. Kdo to neudělá, ničeho nedosáhne. Při každém rituálu je zapotřebí mít živou představu, jako by bylo cíle už dosaženo, tedy přesně a jasně vizualizovat (vidět), jakoby se přání už uskutečnilo.

9. Vše je dynamická síla

Bez dynamičnosti je čarování odsouzeno k neúspěchu. Je to hnací síla našeho vesmíru a proto se musí vykonávat s dokonalou odevzdaností .Všechny magické cíle musí vycházet s odevzdanosti a laskavé podpory - k rodině, lidstvu, přátelům, vesmíru světu a k sobě samému.

10. Koncentrace

Myšlenka soustředěná na jediný cíl je základem pozitivní magie. Kdo se připravuje poctivě na rituál a udělá všechny potřebné kroky, rozvíjí zároveň systematicky svou koncetraci duševních sil. Když si člověk narychlo zápálí svíčku, nemá to nic společného s čarováním, protože se mu nepodaří zkoncetrovat a nasměrovat síly. Musí se naprosto soustředit, oddat rituálu a odevzdaně ho připravit a vykonat. Jen tak vytvoří potřebnou koncetraci.

11. Síla

Existující síla, která je skryta v nás, předmětech, v okolí, k dosažení cíle nebo jeho změny.
- podle symbolického významu lze různé předměty vzájemně kombinovat nebo nálezat jejich vzájemnou souvislost.
- duchovní koncentrací je možno symbolická silová pole nasměrovat k určitému cíli.
- předměty v našem okolí mají svůj hmatatelný a symbolický význam

12. Symboly

Vše co je při rituálu používané, symbolizuje nějakou energii, která je v jiné dimenzi. Jestli je člověk skutečně v kontaktu s touto zvláštní energií a je schopen provozovat magii, závisí na tom, jak dobře chápe reprezentativní symboly, které jsou používány v našem světě. Proto je důležitou součástí cvičení studium těchto rituálních symbolů nebo meditace o nich.

13. Negativní magie

Předchozí uvedená magická pravidla vycházejí z toho, že magie spočívá v odevzdání se a patří k božským uměním. Zcela jinak je to u negativní magie. Jejím cílem je zničení, kletba, vyvolání zla, chaosu, působení bolesti. I při této magii je nutná koncentrace zaměřená na cíl. Avšak obrací i proti samému vykonavateli, jenž se podle trojnásobné odplaty vystavuje velkému nebezpečí !

K čarování se používá většinou - oltář, číši, athame ( rituální nůž), hůlku, kadidlo nebo vykuřovadlo či kvalitní vonné tyčinky, misky na sůl, vodu, pak symboly zastupující živly, a další předměty a symboly podle svého cíle, přání a druhu živlu. Nástroje jsou pouze katalyzátory, které pomáhají zaměřit se na cíl pomocí soustředění síly čtyř živlů - stavebních kamenů na dosažení požadového výsledku.

Kdy provádět rituály - k rituálům, by mělo dojít, kdykoliv kdy cítíte potřebu. Rituálům, byste se měli věnovat, když nebude nikým vyrušováni nebo přistiženi, kdy se budete cítit naladěni a schopni soustředit se na daný postup. Čarování v zájmu zisku, přírůstku nebo něčeho zvětšit je za přibývajícího měsíce a čarování , která má něco zmenšit, ubrat je vhodná za ubývajícího měsíce. Nejvhodnější čas na provozování čarování je ten, kdy ji opravdu potřebujete vy. Jenom tehdy budou vaše přání silná, aby se kouzlo mohlo podařit. Pokud, provádíte kouzlo, které se má provádět v rituálním prostředí použijte období "mezi časy" ( např.soumrak, půlnoc, úplněk, ), abyste dosáhli co nejmocnějšího účinku.

Magie


Je souhrnem poznatků, který má pomoci navodit a urychlit žádané změny v různých oblastech života. Pomáhá uvolňovat tvořivou mysl a podvědomí. Aby jste se dobře spojili s energií, je vhodné používat co nejvíce symbolů. Aby jste co nejlíp napomohli své vizualizaci můžete využít například barvu, vůni, rostlinu, kameny, sošku, obrázek, přání napsané na pergamenovém papíru. Při magii hraje důležitou roli opakování - 3x, 5x, 7x nebo 9x opakovat zaklínadlo, přání, kouzlo. Čísla 3,5,7,9, mají mystickou moc. Aby magie byla účinná, musíte věřit, že dokážete vyvolat změnu. A aby změny mohly nastat, je tedy nutné uvěřit, že dokážete kouzla praktikovat.


Čtyři síly, které by měl člověk používat je vědět, odvážit se, chtít, mlčet. Vědět znamená získat vědomosti, jak magii provozovat, odvážit se znamená praktikovat ji, chtít znamená dosáhnout cíle, mlčet znamená nemluvit o tom co děláme

Příprava k magii

Příprava na jakoukoliv magii představuje zvládnutí techniky, která se získává důkladným soustředěním, koncentrací, meditací a vizualizací. Tyto cvičení jsou pro magii důležité, jako proces, při kterém se vaše pozornost přizpůsobuje určitému objektu neboli cíli. Musíte mít totiž jasnou představu čeho chcete magií dosáhnout.


Koncentrace

Znamená umět se soustředit na jednu jedinou představu a myšlenku. Je to velice důležité při vlastních rituálech, kdy je nutno vyloučit vše, co se přímo nevztahuje k tomu, co děláme. .

Cvičení na posílení koncentrace:


Pohled do plamene svíčky

Rozsviťte svíčku a postavte ji před sebe na stůl. Pohodlně se posaďte a dívejte se do plamene. Nedívejte se upřeně, klidně zamrkejte, kdykoliv to budete potřebovat. Po několika minutách zavřete oči a hledejte plamen. Uvidíte ho i přes zavřená víčka. Myslete na představu plamene a snažte se co nejdéle uchovat jeho obraz. Nejlépe se pohled do plamene cvičí k večeru kdy už se stmívá nebo si trochu zatáhněte v pokoji.

Podobné cvičení, jen svíčku vyměníme za obrázek nebo tarotové karty.

Postavte nebo zavěste obrázek v odpovídající výšce pro oči a na nějakou dobu se na něj dívejte. Pak zavřete víčka a snažte si ho vybavit jeho mentální obraz. Uchovejte ho tak dlouho jak to jen bude možné.

Složitější cvičení - Pohled do plamene svíce

Znovu opakujte cvičení s plamenem svíce, tentokrát však změňte velikost, barvu, výšku plamene. Opět použijte obrázek nebo kartu, tentokrát proto, abyste vyvolali všechny přestavy, které se k nim pojí. Zjistěte také, jestli dokážete udělat na mentálním obrázku vyvolat pohyb.

MĚSÍČNÍ FÁZE - správné načasováníRituály se téměř vždy vykonávají v souladu s určitou měsíční fází.

Rituály, které souvisí s růstem, rozvojem, rozpínavostí, přibýváním, zvětšováním apod., by se měly vykonávat s přibývajícím měsícem, tedy ve fázi , která začíná Novoluním a končí Úplňkem. Rostoucí měsíc všechno přitahuje a to platí i pro nejrůznější rituální činnosti. Rituály k podpoře růstu a rozšiřování, např. k přitáhnutí lásky, k podpoře zdraví, nebo snahy o finanční úspěch by se proto měly vykonávat s PŘIBÝVAJÍCÍM MĚSÍCEM.

Rituály, při kterých se váš cíl pojí se zmenšováním, hubnutím, ubýváním apod., začátek rituálu by se měl konat s UBÝVAJÍCÍM MĚSÍCEM, tedy těsně po Úplňku do Novoluní. Toto období, kdy měsíc symbolicky umírá, využíváme k rituálům s cílem odvyknout si od zlozvyků, překonat nemoci a těžkosti, odvrátit kletby, infekce, odstranit deprese.
NOVOLUNÍ a bezprostřední období krátce před ním a po něm se nedoporučuje. Ve středověku tři dny bezprostředně před novoluním nazývali temná období měsíce.

ÚPLNĚK -máte-li opravdu velká přání nejvhodnější doba na rituál je úplněk, kdy má měsíc nepředstavitelnou sílu.

Telepatie

8. března 2009 v 20:32
Výraz telepatie je odvozen z řeckého slova tele (vzdálené) a pathe (cítění). Tento termín byl poprvé použit francouzským badatelem Fredrickem W. H. Myersem, zakladatelem SPR (společnosti pro psychický výzkum). Počátky zájmů o tento jev můžeme hledat v "mesmerismu" (Franz Mesmer), kde se říká, že telepatie spadá mezi největší fenomény, pozorované u zmagnetizovaných subjektů, kteří četli myšlenky přenášené nikoliv slovy, ale pouhou myslí.
Brzy další psychologové a psychiatři objevili stejný fenomén u svých pacientů. Sigmund Freud si toho všiml tak často, že se tomuto počal také věnovat. Označil to jako regresivní, prvotní schopnost, kterou jsme ztratili v běhu evoluce, ale stále, za určitých podmínek, máme všichni schopnost ji projevit.
Telepatické jevy bývají nejznamenitější z celé parapsychologie. Podle SPR se telepatie stala prvním fenoménem, který byl studován vědecky. Podstata telepatie tkví v tom, že nějaký stav vědomí, počitek, barvy, zvuk, bolesti, chuti, představy předmětu, kresby, nebo čísla se přenáší přímo z vědomí jednoho člověka do vědomí jiného člověka bez prostřednictví smyslového vnímání.
Milující dvojice projevuje ve svém vztahu více telepatických schopností, než kdokoli jiný. Také mezi členy rodiny je tento jev zcela běžný. Matky cítí, když jsou jejich děti v nebezpečí. Dvojčata jsou často naladěna na stejnou frekvenci a komunikovat mohou jinými způsoby, než které používáme my.
Také někteří domácí mazlíčci vykazují vysoký stupeň psychického vědomí k určitým členům rodiny. Dokážou vycítit nebezpečí a varovat, poznají člověka, který jim chce ublížit a také se podle toho často chovají.
V době válek lze zcela záměrně a systematicky využívat telepatických a telegnostických schopností jasnozřivých vojáků k určování pozic nepřítele a jeho palebné síly. Pomocí psychické energie lze poskytnout sdělovací prostředky mezi ponorkou a pozemními základnami, které se využívaly a využívají dodnes. Podívejme se na některé pokusy fenoménu telepatie.

Jistý pokus byl proveden v hostinci:

Jistý K. T. byl požádán, zdali by mohl pouhou myšlenkou přivolat do hostince své subjekty v pořadí, jaké oni určí. A aby každý přišel s deštníkem, ač byla sluneční neděle ke čtvrté hodině odpolední. Jako prvního si přáli uvidět subjekta V. Za deset minut se subjekt V. i s deštníkem objevil v restauraci. Další H. a K. přišli taktéž za krátkou chvíli. Pak žádali příchod L. se změnou, aby přinesl koště. Když myšlený rozkaz L. zasáhl, právě večeřel. Nechal jídla, vzal rýžové koště a během dvanácti minut s ním přišel k obveselení přítomných hostů. Na otázku hostí, proč všichni přišli s deštníky, odpověděli, že prší, což ovšem nebyla pravda.

Cicero vypravuje ve svém díle De devinis následující případ:

Dva přátelé se odebrali do Megary, kde si vyhledali každý pro sebe byt. Ve snu vidí jeden z nich prosit druhého o pomoc proti lupičům. Probudil se, nestaral se však o sen a spal dále. Ale sen se opakoval podruhé a potřetí. Konečně se objevil ve snu přítel s roztrhanými šaty a krvácející ranou na prsou. Káral jej, proč nepřišel na pomoc vzdor úpěnlivé prosbě. Ukončil slovy: Ještě před svítáním bude má mrtvola vyvezena z města. Hleď, co ti řeknu: dej vražedníky potrestat a postarej se, aby mi byla prokázána poslední pocta. Po tvrdošíjném opakování mu přítel uvěřil. Opustil lůžko a odebral se k městské bráně. Nalezl tam káru, dal zatknout vozku a pod předměty, jimiž byl vůz naplněn, nalezl opravdu mrtvolu zavražděného.