_____________________________________________________________________________________

○○○ Aktuálně ode mě...

...aneb co se tu děje ○○○


Mějte nádherný rok 2014!
***
Z důvodu šílené zaměstnanosti a nedostatku času
blog v poslední době trošku strádá.
Snad ho již brzy budu krmit více.
***
_____________________________________________________________________________________

Červen 2010

Kruh

23. června 2010 v 21:40 | Calis |  Symbolika
Kruh - symbol dokonalosti, stálého opakování a nekonečna. Mimo jiné je také symbolem ochrany, proto si i při rituální magii praktikující tvoří okolo sebe ochranný kruh. Je vnímán jako symbol jednoty a absolutna. Nikde nemá začátek, nikde konec a otočením do jiné polohy docílíme jedině polohy stejné. Vyjadřuje stále se opakující koloběh přírody a života, nekonečno. V nejširším pojetí slova vyjadřuje kruh vše duchovní.
V Antice byl kruh představován jako had zakusující se do svého vlastního ocasu (Uroboros), v zen-buddhismu představuje kruh osvícení.
Do čtverce vepsaný kruh znamená v kabale ve hmotě skrytou jiskru božského ohně.
ouroboros

Curriculum vitae

19. června 2010 v 18:51 | Calis |  Duší ptáčka
Jsem...
...vlastním jménem Jana, ale vám jsem známá spíše pod přezdívkami Sýkorka, či Calis. Měla jsem tu čest se narodit ve znamení Vodnáře a jeho povaha se projevila i na povaze mojí. Není tomu tak dávno, co jsem poprvé spatřila světlo světa, pouhých 15 let. Za ten čas jsem poznala, jaké to je, když je člověk na dně, ale také jaké je to vznášet se v oblacích. Byly chvíle příjemné i nepříjemné, tak jak to k životu již patří. Jako každý jiný jsem se i já učila a učím životem.
Shrnout a popsat vám svou bytost v těchto několika málo řádcích je nadlidský úkol, nicméně, proč to nezkusit?
Jako správná Vodnářka miluji vodu a ráda létám v oblacích s nohama na zemi. Podstatnou částí mého živote je hudba a přátelé, zamilovala jsem si metalovou muziku, v poslední době i vážnou hudbu, ale ráda si poslechnu i jiné žánry, v tomto směru, jakožto i v jiných, se řídím náladou a srdcem.
Už od malička mě zajímalo všechno neobjevené, tajemné, či nějakým způsobem skryté. Ráda jsem hledala a odhalovala tajemství. Tato záliba mi zůstala i nadále, a protože je v životě člověka největším tajemstvím jeho vlastní duše, poznávám sama sebe. Své touhy, názory, zásady, temná místa mého srdce, ale i místa neskutečně krásná.
Tímto rokem jsem zakončila základní školu a čeká mě další cesta, škola zdravotní. Fascinuje mě lidská duše a psychika člověka, proto bych chtěla v budoucnu zastávat práci psychoterapeutky, či podobnou práci v této oblasti. V poslední době jsem zjistila, že by mi nevadila ani práce zdravotní sestřičky. Ale to jsou velké plány do budoucnosti a kdo ví, co bude zítra. Člověk se mění každým okamžikem a sním i jeho sny.
Miluji ty chvíle, kdy je člověk naprosto vyčerpaný vlastním smíchem. Ráda mám kolem sebe lidi, kteří dokáží mít rádi. Své rodiny si velice vážím a za ty, kteří mi za to stojí, bych klidně položila život.
Večerní obloha s množstvím hvězd, déšť, který šimrá holou kůži, vlhká tráva hladící chodidla, zpívající i tichý les, voda proudící nekonečnými řekami, luna, která ozařuje noční krajinu, tajemná a přitom tak blízká noc, zpěvy ptáků, sníh tající na dlaních, první jarní sněženky, šepot listů knih, vůně právě posekané trávy, setmění a nový úsvit, každý nádech, každá chvíle a mnohé další, je pro mě překrásným tajemstvím, jež má mou hlubokou úctu a lásku.
Ráda kreslím, i když mé výtvory nejsou dílem prvotřídních malířů. Jak jste již zjistili, pokud jste se blíže seznámili s mým blogem, ráda básním, je to pro mě způsobem, jak vyjádřit své pocity a touhy. Tímto je pro mě i tanec. Ráda se brouzdám světem knih a s ním i svými nočními sny, které mě nikdy nepřestanou překvapovat. Často mě varují, upozorňují, ukazují mi mé možnosti i budoucnost.
Miluji záři svíček, vítr, bouřky, déšť, svojí "vlčici" Betinku, křečíka Pinďu a svojí divokou šelmičku Micinku, stromy, dobrou hudbu, řeky, dobré přátelé, zmrzlinu, dobré knihy, čaj, spánek, své sny, les, noc, Měsíc, Španělsko, Anglii, radost a smích, bláznivé chvíle, jedinečnost, upřímnost, svobodu a volnost.
Nemám ráda nafoukané a neupřímné lidi, týrání všeho druhu, ty, kteří káží o něčem, čemu nerozumí, nebo čím se sami neřídí, hádky, nevěru, lež, dny, kdy máte chuť od všecho utéct, vlastní depresivní nálady a svíčkovou.
Ráda lidem pomáhám a nenávidím bezmoc, pocit, kdy má člověk svázané ruce a zakryté oči, neví, co dělat a jak dál.
Co je pro mě nejdůležitější na světě, se hledá těžko, přesto se však opovažuji říct, že to nejdůležitější, co na světě mám, jsem já sama, má lidskost a má duše. Možná to zní sobecky, ale tak to necítím. Protože teprve, když jste v rovnováze vy sami a cítíte, že vás život naplňuje svou energií, žijete a můžete budovat vše, po čem toužíte. Ať je to váš partner, pro kterého byste se rozkrájeli na kousíčky, štěstí, rodina, či cokoli jiného, nic nemůže mít pevné základy bez vaší vyrovnanosti a vnitřní síly a bez pevného zakotvení se zbortí i ta nejkrásnější a nejmocnější věž.
Vše, co máte, jste vy. Může se vám zbortit dům, rozpadnout vztah, můžete přijít o peníze, o svou pověst, či cokoli jiného, ale jediné, co vám nikdo nedokáže sebrat, jste vy sami.
Jsem spíše introvertní povahy. Dlouho trvá, než někomu začnu plně důvěřovat a celá se mu svěřím. Je pro mě důležité občas vyhledat samotu, nechat se jí unést a utřídit si myšlenky, aby byly znovu čisté a mysl mohla volně dýchat. K životu potřebuji svobodu, nejhorším trestem by pro mě byla pustá kobka, zámek na dveřích a okovy na rukou, ať už v doslovném, či pomyslném pojetí.
K životu potřebuji také lásku milovaných lidí, bez níž by byl život pustým. Partnerskou lásku postrádám stejně tak, jako rostlina postrádá vodu v horkém dni, ale nepřestávám doufat, že se brzy vyplní mé touhy.
Asi se hodně liším od svých vrstevníků, ale jsem taková, jaká jsem a to je pro mě to nejdůležitější.
Děkuji, že jste se prokousali až k závěru tohoto článku, loučím se dnes s vámi ještě jedním malým přiblížením mé osoby, fotkou. =)
....
Vaše Calis

Pentagram (Pentakl)

3. června 2010 v 16:44 | Calis |  Symbolika
Pentagram je prastarým symbolem. O jeho původu by se dala rozvést diskuse obřích rozměrů. Je ale jisté, že tento symbol má kořeny ve velmi starých civilizacích a jeho spojitost s křesťanstvím, či satanismem po hlubších studiích mizí. Byl nalezen i ve starém Egyptě na nádobách, které by se dalo označit jako obřadní, jejich stáří se odhaduje na tisíce let před naším letopočtem, kdy lidé neznali víru v křesťanství, tudíž je nedůvěrihodné, že by tento symbol měl něco společného s "temnou silou satana", či "něčím zlým a špatným" a vystupoval "proti Kristu", jak se zakořenilo v myslích nemála lidí. Ukazuje se, že pentagram je ve své podstatě starý jako lidstvo samo. Jeho symbolický význam spočívá v propojení, celku, věčnosti, koloběhu a nekonečnosti života. Náleží symbolům Země a ženskému principu. Má spojitost s planetou Venuší, která při svém obíhání vesmírem tvoří vzorec pentagramu, celý pentagram se dotvoří vždy po osmi letech.
Pentagram stojící na dvou cípech znázorňuje Bohyni, tzn. Ženský princip, naopak pentagram postavený na jednom cípu představuje Boha, tzn. Mužský princip. Mužský princip je znám svou silou a mocí podmaňovat a vítězit. Zřejmě proto stoupla obliba obráceného pentagramu u satanistů a vryl se do myslí lidí jako něco špatného, nečistého a ďábelského.
Přesto, že ve své podstatě obrácený pentagram není nic špatného, vzrostla u lidí se zájmem o pohanství, či čarodějnictví spíše obliba pentagramu stojícího na dvou cípech.
Už v dobách raného křesťanství se kdekdo snažil symboliku pentagramu změnit a obrátit tak na něco "zlého" a tím tedy odradit pohany od uctívání jejich víry, kterou měla posléze nahradit víra křesťanská.
Pentagram bývá nazývaný také jako Planoucí hvězda mágů, Muří noha, Šalamounova hvězda (pečeť krále Šalamouna)... po menším pátrání lze nalézt i jeho další jména.
Pět cípů pentagramu vlastní mnoho výkladů. Např. že každý cíp označuje jeden z pěti Živlů, tedy Oheň, Vodu, Vzduch, Zemi a poslední, vrchní cíp, označuje Ducha (éter, Vesmír...). Mohou ale také zastupovat světové strany, roční období, symbol člověka (s rozpaženými končetinami), pět smyslů, či nás mají spojovat s posvátností čísla pět, které v dávných kulturách platilo za symbol věčnosti a schopnosti přerůst sama sebe.
Pod pojmem "pentakl" rozumíme pentagram v kruhu, jež znásobuje jeho sílu a dotvořuje tak jeho celek.
Je to silný ochranný symbol. Spojuje nás se silou věčnosti a Ducha (éteru, Vesmíru, Akáši...) Je symbolem života v celé jeho rozmanitosti, protikladech a kráse.
d806d37d76_6554247_o2